Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hra založená na evolučních algoritmech
Název práce v češtině: Hra založená na evolučních algoritmech
Název v anglickém jazyce: Game Based on Evolutionary Algorithms
Klíčová slova: evoluční algoritmy|virtuální bytosti|počítačové hry
Klíčová slova anglicky: evolutionary algorithms|virtual creatures|computer games
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2021
Datum zadání: 06.04.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2021
Datum a čas obhajoby: 13.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Evoluční algoritmy byly v minulosti použity pro vytváření virtuálních bytostí, které se naučily pohybovat v daném prostředí a plnit jednoduché úkoly (např. sledovat zadaný cíl). Cílem této práce je využít podobné techniky k vytvoření počítačové hry, kde by hráč mohl používat evoluční algoritmus k vytváření bytostí a jejich chování např. s cílem pohybovat se ve složitém prostředí. Taková hra potom může sloužit nejen k zábavě, ale i k výzkumu interaktivní evoluce a evoluční robotiky.

Studentka se seznámí s přístupy vytváření virtuálních bytostí a jejich chování pomocí evolučních algoritmů. Na tomto základě navrhne a implementuje jednoduchou hru a porovná několik různých přístupů k vytváření bytostí. Tyto přístupy poté vyhodnotí vzhledem ke kvalitě nalezených řešení a vhodnosti pro použití ve hře.
Seznam odborné literatury
[1] Ian Millington. AI for games. Third Edition. CRC Press, 2019. ISBN: 978-1-138-48397-2
[2] A.E. Eiben, J.E. Smith: "Introduction to Evolutionary Computing". 2nd. ed. Springer, 2015. ISBN: 978-3-662-44873-1.
[3] Sims, Karl. "Evolving virtual creatures." In Proceedings of the 21st annual conference on Computer graphics and interactive techniques (SIGGRAPH'94), pp. 15-22. 1994. ACM. DOI: 10.1145/192161.192167
[4] Chaumont, Nicolas, Richard Egli, and Christoph Adami. "Evolving virtual creatures and catapults." Artificial life 13, no. 2 (2007): 139-157. MIT Press. DOI: 10.1162/artl.2007.13.2.139
[5] Lehman, Joel, and Kenneth O. Stanley. "Evolving a diversity of virtual creatures through novelty search and local competition." In Proceedings of the 13th annual conference on Genetic and evolutionary computation (GECCO), pp. 211-218. 2011. ACM. DOI: 10.1145/2001576.2001606
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK