Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie Ronalda Ingleharta a jejich přínos historické sociologii se zřetelem na publikace od roku 2000.
Název práce v češtině: Teorie Ronalda Ingleharta a jejich přínos historické sociologii se zřetelem na publikace od roku 2000.
Název v anglickém jazyce: Ronald Inglehart´s theories and their contribution to historical sociology with regard to the publications since 2000.
Klíčová slova: Teorie modernizace, sekularizace, demokratizace, civilizace, post-industrialismus, post-materialismus, umělá inteligence, kultura, náboženství, konfliktní linie, autoritářský reflex
Klíčová slova anglicky: Modernization theory, secularization, democratization, civilization, post-industrialism, post-materialism, artificial intelligence, culture, religion, political cleavages, authoritarian reflex
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.04.2021
Datum zadání: 06.04.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Rostislav Gramskopf
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplň práce je kriticky reflektovat nejnovější tvorbu R. Ingleharta z pohledu historické sociologie. Zejména nejnovější knihy, které vyšly od roku 2017 ještě nebyly v českém prostředí nijak reflektovány. Vzhledem k tomu, že druhá dekáda 21. století byla poměrně turbulentní, co se politické a ekonomické sféry týče, je možné se domnívat, že v Inglehartových zjištěních, na základě kvantitativních výzkumů, došlo k výraznějšímu posunu oproti dřívějším výstupům (které budou samozřejmě taktéž v práci představeny).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK