Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Case study of physiotherapy treatment of a patient with distortion of ankle joint
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou distorze hlezenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapy treatment of a patient with distortion of ankle joint
Klíčová slova: Kazuistika, Fyzioterapie, Hlezenní kloub, Talocrurální kloub, Léčba distorze, Traumatologie
Klíčová slova anglicky: Case study, Physiotherapy, Ankle joint, Talocrural joint, Treatment of distortion, Traumatology
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Maršáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2021
Datum zadání: 29.03.2021
Datum a čas obhajoby: 27.05.2022 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2022
Oponenti: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK