Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with Hemorrhagic Stroke
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po CMP
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with Hemorrhagic Stroke
Klíčová slova: Hemoragická cévní mozková příhoda, cévní mozková příhoda, spasticita, hemiparéza, mozková arteriovenózní malformace, případová studie, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: Hemorrhagic stroke, stroke, spasticity, hemiparesis, brain arteriovenous malformation, case study, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Stupková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2021
Datum zadání: 29.03.2021
Datum a čas obhajoby: 27.05.2022 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2022
Oponenti: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK