Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Status a specifika směnečného rozkazního řízení
Název práce v češtině: Status a specifika směnečného rozkazního řízení
Název v anglickém jazyce: The status and particularities of a bill of exchange proceeding
Klíčová slova: směnečné rozkazní řízení, směnka, směnečný platební rozkaz
Klíčová slova anglicky: bill of exchange proceedings, bill of exchange, order for payment
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2021
Datum zadání: 29.03.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.03.2021
Datum a čas obhajoby: 10.05.2021 15:00
Místo konání obhajoby: m. 225
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2021
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce se zabývá statusem a specifiky směnečného rozkazního řízení z pohledu aplikace jednotlivých procesních institutů v jeho intencích. Práce je rozdělena do jedenácti kapitol, kdy primárně je vymezeno postavení směnečného řízení v civilním procesu, následně jsou vymezena jeho specifika oproti řízení nalézacímu. Následuje analýza aplikovatelnosti procesních institutů v rámci směnečného řízení ve světle názorů odborné veřejnosti a judikatury vyšších i nižších soudů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the status and particularities of a bill of exchange proceedings. The thesis is divided into eleven chapters. There is primarily defined the status of bill of exchange proceedings in the civil procedure, then there are specified its particularities in civil procedure. This part is followed by analysis of the applicability of procedural instruments in the bill of exchange proceedings interpreted in accordance with the opinions of the experts and the case law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK