Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika pacienta fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci cervikokapitální endoprotézy ramenního kloubu
Název práce v češtině: Kazuistika pacienta fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci cervikokapitální endoprotézy ramenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapy treatment of patient after cervicocapital shoulder arthroplasty.
Klíčová slova: cervikokapitální endoprotéza, endoprotéza ramenního kloubu, zlomeniny proximálního humeru, ramenní kloub, fyzioterapie, kazuistika
Klíčová slova anglicky: cervicocapital arthroplasty, shoulder arthroplasty, fractures of the proximal humerus, shoulder, physiotherapy, case study
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Stupková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2021
Datum zadání: 29.03.2021
Datum a čas obhajoby: 26.05.2022 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2022
Oponenti: Mgr. Iva Mazancová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK