Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou zlomeniny distální části humeru
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou zlomeniny distální části humeru
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapy treatment of a patient with a distal part humerus fracture diagnosis
Klíčová slova: zlomenina distálního humeru, fyzioterapie, loketní kloub, humerus
Klíčová slova anglicky: distal part humerus fracture, physiotherapy, humerus, elbow joint
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristina Chroustová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2021
Datum zadání: 29.03.2021
Datum a čas obhajoby: 25.05.2022 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2022
Oponenti: Mgr. Dana Šachová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl první části práce je podrobné seznámení s teoretickými poznatky o zlomenině distálního humeru a možnostech léčby. Popsané postupy jsou v konečné části podloženy informacemi z aktuálních studií a článků na vědecké úrovni. Speciální část obsahuje kazuistiku léčby pacienta s diagnózou zlomeniny distálního humeru a využitých fyzioterapeutických metod, které byly zmíněny v teoretické části.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the first part of the work is a detailed acquaintance with theoretical knowledge about fracture of the distal humerus and treatment options. In the final part, the described procedures are based on information from current studies and articles at the scientific level. The special part contains a case report of the treatment of a patient with a diagnosis of distal humerus fracture and used physiotherapeutic methods, which were mentioned in the theoretical part.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK