Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika pacienta fyzioterapeutické péče po totální endoprotéze pravého kolenního kloubu.
Název práce v češtině: Kazuistika pacienta fyzioterapeutické péče po totální endoprotéze pravého kolenního kloubu.
Název v anglickém jazyce: Case report of a patient of physiotherapeutic care after total endoprosthesis of the right knee joint
Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza, fyzioterapie, kazuistika, gonartróza
Klíčová slova anglicky: knee joint, total knee replacement, physiotherapy, case study, gonarthrosis
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ilona Kučerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2021
Datum zadání: 29.03.2021
Datum a čas obhajoby: 24.05.2022 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2022
Oponenti: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky anatomie a kineziologie kolenního kloubu, totální endoprotézy tohoto kloubu a postupy rehabilitace po implantaci TEP. Cílem speciální části je kazuistika pacientky s diagnózou st.p. totální endoprotéza pravého kolenního kloubu s praktickým provedením rehabilitace a se zhodnocením jejího efektu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor thesis is to process theoretical knowledge of anatomy and kinesiology of the knee joint, total endoprostheses of this joint and rehabilitation procedures after TEP implantation. The aim of the special part is a case report of a patient diagnosed with st.p. total endoprosthesis of the right knee joint with practical rehabilitation and evaluation of its effect.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK