Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktura levé pately
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou fraktura levé pately
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physiotherapy Care of Patient with the Diagnosis Fracture of Left Patella
Klíčová slova: fraktura, patela, kazuistika
Klíčová slova anglicky: fracture, patella, case report
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristina Chroustová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2021
Datum zadání: 29.03.2021
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Oponenti: Mgr. Michaela Stupková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK