Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou TEP kolenního kloubu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou TEP kolenního kloubu
Název v anglickém jazyce: A case study of physiotherapeutic treatment of a patient with total knee replacement
Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza, TEP, osteoatróza, gonartróza, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: knee joint, total knee arthroplasty, TKA, osteoarthritis, gonarthrosis, physical therapy
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dominika Dvořáčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2021
Datum zadání: 29.03.2021
Datum a čas obhajoby: 26.05.2022 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2022
Oponenti: Mgr. Martina Feherová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK