Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkce postav v současné japonské ženské literatuře
Název práce v češtině: Funkce postav v současné japonské ženské literatuře
Název v anglickém jazyce: The functions of characters in contemporary japanese woman literature
Klíčová slova: Literární postava|analýza postav|literární teorie|teorie vyprávění|Kawakami Hiromi|Sajaka Murata|Tawada Jóko|Vetešnictví pana Nakana|Za sklem|Emisar
Klíčová slova anglicky: Literary character|character analysis|theory of literature|theory of narration|Kawakami Hiromi|Sajaka Murata|Tawada Jóko|The Nakano thrift shop|Convenience Store Woman|The Last Children of Tokyo
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2021
Datum zadání: 26.03.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.04.2021
Datum a čas obhajoby: 03.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci se studentka pokusí o naratologický rozbor postav vystupujících ve třech dílech současných japonských spisovatelek, v prózách Vetešnictví pana Nakana (Furudógu Nakano šóten, 2005) od Kawakami Hiromi (1958-), Emisar (Kentóši, 2014) od Tawady Jóko (1960-) a Za sklem (Konbini ningen, 2016) spisovatelky Muraty Sajaky (1979-). Cílem je popsat funkce a význam těchto postav v rámci příslušných narativních struktur a provést jejich vzájemné srovnání.
Seznam odborné literatury
FOŘT, Bohumil. Literární postava: Vývoj a aspekty naratologických zkoumání, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.
CHATMAN, Seymour. Příběh a diskurs: Narativní struktura v literatuře a filmu, Brno: Host, 2008.
KAWAKAMI, Hiromi. Vetešnictví pana Nakana. Přeložil Jan LEVORA. Praha: Argo, 2018.
RIMMON-KEANOVÁ, Shlomith. Poetika vyprávění, Brno: Host, 2001.
MURATA, Sayaka. Za sklem. Přeložil Jan SÝKORA. Praha: Kniha Zlin, 2019.
TAWADA, Yōko. Emisar. Přeložil Klára MACÚCHOVÁ. Praha: Dybbuk, 2019.
TURNER, Mark. Literární mysl: o původu myšlení a jazyka. Brno: Host, 2005.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK