Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace zakládání hlíz u bramboru: role auxinu
Název práce v češtině: Regulace zakládání hlíz u bramboru: role auxinu
Název v anglickém jazyce: Regulation of potato tuber onset: the role of auxin
Klíčová slova: auxin, fytohormony, Solanum tuberosum, StBEL5, StSP6A, tuberizace
Klíčová slova anglicky: auxin, phytohormones, Solanum tuberosum, StBEL5, StSP6A, tuberization
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.08.2021
Datum zadání: 24.11.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2022
Oponenti: RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tvorba hlíz u bramboru (4. nejdůležitější zemědělské plodiny na světě) je komplikovaný morfogenní proces, který vyžaduje díky sezónnímu klimatu přesné časování. Zahájení tohoto procesu je tedy přísně regulováno na základě percepce vnějších i vnitřních signálů. Mezi zásadní vnější faktory patří délka dne. Neméně podstatné jsou i optimální vnitřní poměry v rostlině, především hormonální rovnováha (gibereliny x cytokininy aj.) a dostupnost živin (především sacharidů a zdrojů dusíku). Podstatou indukčního procesu tuberizace je přenos signálu z listů (fotoperioda) do podzemního stonku - stolonu. Součástí signálu mohou být jak fytohormony, tak i některé proteiny (např. homolog florigenu), mRNA a mikroRNA, a v neposlední řadě také sacharidy jako hlavní hnací síla transportu floémem s vlastním signálním potenciálem. Rozhodnutí o zahájení procesu je výsledkem integrace indukčních a inhibičních signálů, která zajistí, že rostlina bude schopna dostát vysokým nárokům (zejména na zdroj energie a C) spojeným s tuberizací, a tak proces zdárně ukončit. Uvedená bakalářská práce by měla formou literární rešerše shrnout recentní informace týkající se jednotlivých vzájemně se prolínajících funkcí molekul s potenciální signální funkcí (fytohormony, sacharidy, proteiny, mRNA a microRNA) v indukci tvorby hlíz bramboru. Téma bude navazovat na bakalářské a diplomové práce řešené v naší laboratoři a po dohodě se studentem bude zacíleno na vybranou část popsané signalizační sítě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK