Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role Instagramu v employer brandingové strategii firmy
Název práce v češtině: Role Instagramu v employer brandingové strategii firmy
Název v anglickém jazyce: The role of Instagram in the employer branding strategy
Klíčová slova: Employer branding, sociální sítě, Instagram, personalistika, online marketing
Klíčová slova anglicky: Employer branding, social media, Instagram, human resources, online marketing
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2021
Datum zadání: 25.03.2021
Datum a čas obhajoby: 26.01.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2022
Oponenti: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AVAST. Careers | Come Work at Avast [online]. 2021a [cit. 2021-12-05]. Dostupné z: https://www.avast.com/careers-community
AVAST. Instagram [online]. 2021b [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.instagram.com/avast/
BONDAROUK, Tanya, Huub RUËL, Elena AXINIA a Roxana ARAMA. What Is the Future of Employer Branding Through Social Media? Results of the Delphi Study into the Perceptions of HR Professionals and Academics. 12. Social Media in Human Resources Management. Emerald Group Publishing Limited, 2014, s. 23-57. ISBN 9781781909003. ISSN 1877-6361. Dostupné z: doi:10.1108/S1877-6361(2013)0000012006
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019 [online]. In: . 10.1.2020a [cit. 2021-11-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-podnikatelskem-sektoru-rok-2018-leden-2019
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci [online]. In: . 25.11.2020b [cit. 2021-11-05]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-domacnostech-a-mezi-jednotlivci-2020
ČTK. Škoda chce do roku 2023 snížit počet zaměstnanců o tři tisíce. Forbes [online]. 2021 [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://forbes.cz/skoda-chce-do-roku-2023-mit-o-tri-tisice-zamestnancu-mene/
GILLETT, Rachel. What It’s REALLY Like to Work at Google, the "World’s Most Attractive Employer" [online]. 6.9.2015 [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.businessinsider.com/heres-what-its-really-like-to-work-at-google-the-worlds-most-attractive-employer-2015-9
GOOGLE. Build for everyone - Google Careers [online]. 2021a [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://careers.google.com
GOOGLE. Benefits - Google Careers [online]. 2021b [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://careers.google.com/benefits/
GOOGLE. Instagram [online]. 2021c [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.instagram.com/weareskoda/
GLASSDOOR. Best Places to Work | Glassdoor [online]. 2021 [cit. 2021-12-05]. Dostupné z: https://www.glassdoor.com/Award/Best-Places-to-Work-LST_KQ0,19.htm
47
GREAT PLACE TO WORK. Global Authority on Workplace Culture | Great Place to Work [online]. 2021 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.greatplacetowork.com/certified-companies?q=avast&Search=
HALADA, Jan. Marketingová komunikace a public relations Výklad pojmů a teorie oboru. Karolinum, 2016, 1 online zdroj (120 stran). ISBN 978-80-246-3124-0.
KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 221 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, tabulky, grafy ; 24 cm. ISBN 978-80-247-5769-8.
KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007, 1041 s. : il. ISBN 978-80-247-1545-2.
LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ. URBÁNKOVÁ KAROLÍNA. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019, 325 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. ISBN 978-80-7555-084-2.
L’ORÉAL. Úvod | L’Oréal Talent. L’Oréal Talent [online]. 2021a [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: https://loreal.jobs.cz
L’ORÉAL. Instagram [online]. 2021b [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.instagram.com/lorealczsk/
MADDOX, Jessica. Instagram: Visual Social Media Cultures. TamaLeaver, TimHighfield, and CrystalAbidin. Polity, 2020. 264 pp. $22.95 paperback. Journal of popular culture [online]. 2020, 53(6), 1464-1467 [cit. 2021-12-14]. ISSN 0022-3840. Dostupné z: doi:10.1111/jpcu.12966
MALIMÁNKOVA, Lucie. Rozhovor o počátcích instagramového profilu Žijeme Prazdroj. Praha 27.10.2021
MAREŠ, Jiří. Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 2015, 65.2: 113-142.
META. Facebook Carrers | Do the Most Meaningful Work of Your Career | Facebook Careers [online]. 2021[cit. 2021-12-05]. Dostupné z: https://www.facebookcareers.com
MIHÁL, Vladimír. Proč a jak psát kazuistiku. Pediatrie pro praxi, 2003, 3: 149-151.
MORAVCOVÁ, Nikol. Nikol Moravcova (@nikolmoravcova) • Fotky a videa na Instagramu. Instagram [online]. 2021 [cit. 2021-12-29]. Dostupné z:
48
https://www.instagram.com/nikolmoravcova/ NULÍČKOVÁ, Petra. Petra Nulíčková - osobní stránky [online]. 2020 [cit. 2021-12-16]. Dostupné z: https://www.petranulickova.cz
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ. Kariéra | Prazdroj. Plzeňský Prazdroj [online]. 2021a [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: https://www.prazdroj.cz/kariera
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ. Buď Prazdroj [online]. 2021b [cit. 2021-12-05]. Dostupné z: http://www.budprazdroj.cz/#
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ. Zaměstnanci | Prazdroj [online]. 2021c [cit. 2021-12-05]. Dostupné z: https://www.prazdroj.cz/report-2019/zamestnanci
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ. Pravidla zodpovědného obsahu na sociálních sítích | Prazdroj [online]. 2021d [cit. 2021-12-16]. Dostupné z: https://www.prazdroj.cz/pravidla-zodpovedneho-obsahu-na-socialnich-sitich
PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace 2., zcela přepracované vydání. Grada, 2019, 1 online zdroj (344 stran). ISBN 978-80-271-2649-1.
RANDSTAD. Employer brand research 2021 [online]. 2021 [cit. 2021-11-05]. Dostupné z: https://www.randstad.cz/s3fs-media/cz/public/2021-07/REBR%202021%20CZ_country%20report_CZ.pdf
RECRUITMENT ACADEMY AWARD. Metodologie [online]. 2021 [cit. 2021-12-16]. Dostupné z: https://raawards.cz/metodologie
SEZNAM.CZ. Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2020. 2021a. Dostupné také z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=68180322&subjektId=526277&spis=78652
SEZNAM.CZ. Kariéra v Seznamu [online]. 2021b [cit. 2021-12-16]. Dostupné z: https://kariera.seznam.cz
SLEVOMAT.CZ. Slevomat.cz | StartupJobs.cz. StartupJobs.cz [online]. 2021a [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.startupjobs.cz/startup/slevomat-cz
SLEVOMAT.CZ. Volná místa | Slevomat.cz. Slevomat.cz [online]. 2021b [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.slevomat.cz/prace#leave-lightbox
SLEVOMAT. Instagram [online]. 2021c [cit. 2021-12-04]. Dostupné z:
49
https://www.instagram.com/slevomatlive/
STATISTA. Number of Google employees 2018 | Statista [online]. 2021 [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/273744/number-of-full-time-google-employees/
ŠKODA AUTO. ŠKODA kariéra - Za kterou inovací budete vidět vy? ŠKODA Kariéra [online]. 2021a [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.skoda-kariera.cz
ŠKODA AUTO. Instagram [online]. 2021b [cit. 2021-12-04]. Dostupné z: https://www.instagram.com/weareskoda/
TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017, 261 stran : ilustrace ; 25 cm. ISBN 978-80-271-0206-8.
TEGZE, Jan. Jak hledat zaměstnance v 21. století: techniky moderního recruitmentu / Jan Tegze. 2019. ISBN 9788027105519.
VAVÍRKOVÁ, Nicola. Jak efektivně měřit influencer kampaně | Marketup [online]. 25.6.2021 [cit. 2021-12-16]. Dostupné z: https://www.marketup.cz/cs/blog/mereni-influcencer-kampani?fbclid=IwAR3ckqOUpCude_Z1lhfL2ZsPko_MkLA4-86MQzIb-Zv2yNm06nBAYSruDhM
Předběžná náplň práce
Employer branding se stává velkým tématem jak v zahraničí, tak v České republice. Cílem této práce je zanalyzovat využití sociálních sítích, zejména Instagramu, v rámci employer brandingu u firem v zahraničí i u nás. Teoretická část je věnována definici a propojení online marketingu a employer brandingu. Empirická část je zaměřena na analýzu tří zahraničních firem a jejich employer brandingu – Googlu, Facebooku a Avastu. Pro porovnání je další část věnována českým firmám, které Instagram k employer brandingu využívají – L’Oréal, Seznam.cz, Slevomat a ŠKODA Auto. Tyto profily jsou následně porovnány po obsahové stránce i po stránce metrik jako je počet sledujících, engagement rate nebo počet příspěvků. Poslední část je věnována případové studii instagramového profilu @zijeme.prazdroj Plzeňského Prazdroje. Bakalářská práce dokumentuje celý vývoj profilu od února 2020, charakterizuje důvody založení, jeho roli v rámci employer brandingové strategie firmy i strukturu týmu. Následuje obsahová analýza, která se věnuje všem obsahovým okruhům, které lze na profilu najít a jejich kritickému zhodnocení a případně doporučení pro zlepšení. V závěřečné kapitole se práce zabývá postojem ke community managementu a projektům, které ještě nebyly zrealizovány s doporučením přístupu k jednomu z nich.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Employer branding has become a popular topic in the Czech Republic but also in the whole world. The goal of this thesis is to analyze the use of social media, specifically Instagram, in employer branding communication of Czech and international companies. The theoretical part is about the definition and connection between online marketing and employer branding. The empirical part is focused on the analysis of three international companies and their employer branding – Google, Facebook, and Avast. The next part is focused on Czech companies that use Instagram to build their employer brand – L’Oréal, Seznam.cz, Slevomat and ŠKODA Auto. These Instagram profiles are compared in terms of content and metrics such as number of followers, engagement rate and number of posts. The last part is focused on a case study of the Instagram profile @zijeme.prazdroj of Plzeňský Prazdroj. The whole profile creation process since 2020 has been documented – reasons for creation, its role in employer branding strategy and the structure of the team. There is a content analysis of all topics that can be found on the profile as well as their evaluation and recommendations. The community management is mentioned as well as projects that haven’t been realized with recommendation of approach to one of them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK