Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nealkoholová tuková choroba jater: laboratorní diagnostika
Název práce v češtině: Nealkoholová tuková choroba jater: laboratorní diagnostika
Název v anglickém jazyce: Non-alcoholic fatty liver disease: laboratory diagnostics
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2021
Datum zadání: 24.03.2021
Datum a čas obhajoby: 01.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2022
Oponenti: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Samostatná rešerše se zaměřením na následující témata:
patogeneze nealkoholová steatózy a steatohepatitidy
neinvazivní diagnostika – biomarkery používané i nové
invazivní diagnostika – histologické vyšetření
skórovací systémy
2) Vypracování bakalářské práce
Seznam odborné literatury
Hůlek a Urbánek (2018) Hepatologie. Grada, 3. vydání, 768 stran. ISBN: 978-80-271-0394-2
Wong et al. (2018) Noninvasive biomarkers in NAFLD and NASH - current progress and future promise. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 15(8):461-478.
Trunečka (2013) Nealkoholická steatohepatitida – lipotoxická jaterní choroba. Remedia 23: 32–38.
Lata a Příbramská (2011) Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fragmenty a léčba. Med. praxi 8(7 a 8): 321–324.
Ehrmann et al. (2017) Mimojaterní projevy NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease, nealkoholové postižení jater při steatóze). Jde o příčinnou souvislost? Interní Med. 19(2): 72–77.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK