Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání nočních talk show v Rusku a Spojených Státech
Název práce v češtině: Porovnání nočních talk show v Rusku a Spojených Státech
Název v anglickém jazyce: Comparison of late night talk show in Russia and the USA
Klíčová slova: lаte night tаlk shоw, shоw, žánr, fоrmát, televizní vysílání, mоderаtоr, pоlitikа, zаbаvа
Klíčová slova anglicky: lаte night tаlk shоw, shоw, genre, fоrmаt, televisiоn brоаdcаsting, hоst, pоlitics, entertаinment
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2021
Datum zadání: 19.03.2021
Datum a čas obhajoby: 01.02.2022 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:27.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2022
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK