Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Immunoregulatory characteristics of immune cells of children of allergic and non-allergic mothers and the possibility of their modulation with probiotic E.coli strain O83:K24:H31
Název práce v češtině: Imunoregulační vlastnosti buněk dětí alergických a nealergických matek a možnost jejich ovlivnění probiotickým kmenem E.coli O83:K24:H31
Název v anglickém jazyce: Immunoregulatory characteristics of immune cells of children of allergic and non-allergic mothers and the possibility of their modulation with probiotic E.coli strain O83:K24:H31
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2021
Datum zadání: 19.02.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:19.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK