Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Začátky mužské větve Opus Dei na území České republiky
Název práce v češtině: Začátky mužské větve Opus Dei na území České republiky
Název v anglickém jazyce: The beginnings of the male branch of Opus Dei in the Czech republic
Klíčová slova: Opus Dei|post-socialismus|orální historie|katolická církev v Čechách|církevní dějiny.|Československo
Klíčová slova anglicky: Opus Dei|post-socialism|oral history|Catholic Church|History of Religion|Czechoslovakia|Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2021
Datum zadání: 22.03.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.05.2021
Datum a čas obhajoby: 13.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce pojednává o Opus Dei, o jediné osobní prelatuře v katolické církvi. Práce se však zaměřuje zejména na počátky mužské větve v České republice. V první kapitole bude psáno o historii organizace a o její struktuře, na základě sekundární literatury české, německé a anglické provenience. Druhá kapitola bude věnována situaci katolické církve mezi léty 1945-1989. Třetí následně představí změny, které nastaly po roce 1989. Poslední kapitola bude zacílena již na hlavní téma bakalářské práce, tedy vytváření nového vikariátu Opus Dei a to na příkladu České republiky resp. ještě Česko-Slovenska. Práce bude postavena na analýze historických děl a tisku, u poslední kapitoly využiji metodu orální historie. V rámci výzkumu orální historie se soustředím na vyprávění tří zakládajících členů prelatury na území České republiky. Práce má tedy za cíl ozřejmit vznikání nového centra Opus Dei a zároveň analyzovat motivace a zkušenosti tří aktérů tohoto procesu.
Seznam odborné literatury
ESCRIVÁ, Josemaría de Balaguer. Cesta, nakladatelství Cesta: Brno, 1992. 312 stran.
VÁZQUEZ DE PRADA, Andrés. Zakladatel Opus Dei-díl 1., Madrid, 1997 – neoficiální překlad ze španělštiny. 436 stran.
VÁZQUEZ DE PRADA, Andrés. Zakladatel Opus Dei-díl 2., Madrid, 1997 – neoficiální překlad ze španělštiny. 521 stran
VÁZQUEZ DE PRADA, Andrés. Zakladatel Opus Dei-díl 3., Madrid, 1997 – neoficiální překlad ze španělštiny. 542 stran.
ESCRIVÁ, Josemaría de Balaguer. Rozhovory s mons. Escrivou de Balaguer, nakladatelství Cesta, Brno, 2002. 159 stran.
DEL PORTILLO, Álvaro. Rozhovor o Zakladateľovi Opus Dei, Bratislava, 2002. 275 stran.
ALLEN, John. Opus Dei, Knižní klub, Praha, 2007. 400 stran.
MEDINA BAYO, Javier. Álvaro del Portillo – Věrný muž. Axis, 2016. 552 stran.
BERGLAR, Peter. Opus Dei: Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá. 3., erw. Aufl. - Köln : Adamas-Verl., 1992. - 387 S.
RODRÍGUEZ, Pedro. OCARIZ BRANA, Fernando. ILLANES MAESTRE, José Luis. Opus Dei in the Church: an ecclesiological study of the life and apostolate of Opus Dei. Dublin, 1994. Fourt Courts Press u.a. 238 p.
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha 1995. 604 stran.
BALÍK, Stanislav. HANUŠ, Jiří. Katolická církev v Československu 1945-1989. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 399 s.
BALÍK, Stanislav. HANUŠ, Jiří. HRADÍLEK, Pavel. RECHLÍK, Karel. Letnice dvacátého století: druhý vatikánský koncil a české země. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 279 s
BALÍK, Stanislav. HANUŠ, Jiří a kol. Primasové katolické církve: země střední Evropy v čase komunismu. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010. 203s.
FIALA, Petr. HANUŠ, Jiří. Koncil a česká společnost: historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2000. 185 s.
CUHRA, Jaroslav. Církevní politika KSČ a státu v letech 1969-1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 107 s.
CUHRA, Jaroslav. Československo-vatikánská jednání 1968-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2001. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 270 s.
VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948-1964. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004. 597 s.
KINČOK, Branislav a kol. Gustáv Husák a jeho doba. Vydanie Bratislava: Ústav pamäti národa, 2015. 545 stran
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK