Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
České střední školy, jejich studenti a profesoři v letech 1867 až 1918
Název práce v češtině: České střední školy, jejich studenti a profesoři v letech 1867 až 1918
Název v anglickém jazyce: Czech grammar schools, their students and teachers, 1867-1918
Akademický rok vypsání: 1998/1999
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2000
Datum zadání: 22.02.2000
Datum a čas obhajoby: 12.09.2006 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:07.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
  prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK