Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Duše jsou jenom lidi, co potřebují komunikovat: Povaha duchovních bytostí a zacházení s nimi v rámci internetových poraden
Název práce v češtině: Duše jsou jenom lidi, co potřebují komunikovat: Povaha duchovních bytostí a zacházení s nimi v rámci internetových poraden
Název v anglickém jazyce: Spirits are just people who need to communicate: The nature and handling of spiritual beings within internet forums
Klíčová slova: Duchové, duchovní bytosti, strašení, parantropologie
Klíčová slova anglicky: Ghosts, spiritual beings, hauntings, paranthropology
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alžběta Wolfová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2021
Datum zadání: 10.03.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. Bowie, F. Antropologie Náboženství. Vyd. 1. Portál, 2008.
2. Douglas, M. Čistota a Nebezpečí: Analýza Konceptu Znečištění a Tabu. KULA. Malvern, 2014.
3. Hamplová, D. Čemu Češi Věří: Dimenze Soudobé České Religiozity. Sociologický Časopis 44, no. 4 (2008): 703.
4. Konopásek, Z. V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti. Biograf (52-53): 22 odst. 2010.
5. Latour, B. Reassembling the Social : An Introduction to Actor-Network-Theory. First published in paperback. Clarendon Lectures in Management Studies. Oxford University Press, 2007.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá katolickou praktikou vysvěcování a žehnání domů infestovaných zlými silami. Cílem etnografického výzkumu je sledovat, popsat a interpretovat tuto praxi na základě symbolické antropologie a teorie sítí aktérů. Předmětem zkoumání budou činitelé relevantní pro tuto praxi, tedy infestované domy, jejich obyvatelé, kněží a laici, kteří s potížemi tohoto charakteru pomáhají, a různé předměty. Zajímat mne bude i to, jak aktéři přistupují k prostoru a jeho očišťování, a jaké rituální praxe k němu využívají. V poslední řadě bych ráda porozuměla kategoriím, skrze které lidé rozumí infestaci svých domovů, a zaznamenala případný vývoj tohoto chápání v závislosti na možném zhoršování situace a konečném zbavení domova infestace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK