Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role of genetic factors responsible for development of pancreatic cancer
Název práce v češtině: Studium úlohy genetických faktorů zodpovědných za vývoj karcinomu pankreatu
Název v anglickém jazyce: Role of genetic factors responsible for development of pancreatic cancer
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2021
Datum zadání: 10.02.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.03.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:10.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK