Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební a kulturní projevy The Plastic People of the Universe v československém undergroundovém hnutí
Název práce v češtině: Hudební a kulturní projevy The Plastic People of the Universe v československém undergroundovém hnutí
Název v anglickém jazyce: Musical and cultural manifestations of The Plastic People of the Universe in the Czech Underground movement
Klíčová slova: The Plastic People of the Universe; český underground; druhá kultura; kontrakultura; kulturní formace; kulturní kohorta; normalizace; československý disent
Klíčová slova anglicky: The Plastic People of the Universe; Czech underground, second culture, counterculture; cultural formation; cultural cohort; normalization, Czechoslovakian dissent
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2021
Datum zadání: 09.03.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YBOS001)
Oponenti: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK