Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
STUDIUM INTERAKCÍ LÉČIV S ENZYMY METABOLISMU CIZORODÝCH LÁTEK
Název práce v češtině: STUDIUM INTERAKCÍ LÉČIV S ENZYMY METABOLISMU CIZORODÝCH LÁTEK
Název v anglickém jazyce: DRUG INTERACTION WITH XENOBIOTIC-METABOLIZING ENZYMES
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2021
Datum zadání: 02.03.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2021
Datum a čas obhajoby: 02.03.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.03.2021
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
  doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK