Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvod a jeho vliv na dítě.
Název práce v češtině: Rozvod a jeho vliv na dítě.
Název v anglickém jazyce: Divorce and its effects on a child.
Klíčová slova: rozvod, dítě, péče, pocity, rodiče
Klíčová slova anglicky: divorce, child, care, feelings, parents
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2021
Datum zadání: 24.02.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2022 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK