Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofie a deprese
Název práce v češtině: Filosofie a deprese
Název v anglickém jazyce: Philosophy and Depression
Klíčová slova: Fenomenologie|Deprese|Fenomenologická redukce|Horizont|Existenciální pocity
Klíčová slova anglicky: Phenomenology|Depression|Phenomenological reduction|Horizon|Existential feelings
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Daniele De Santis, Dott. Ric.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2021
Datum zadání: 23.02.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.03.2021
Datum a čas obhajoby: 07.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci se budu zabývat fenomenologií deprese a následným užití závěrů k reflexi dopadů pandemie Covid-19 na nárůst případů deprese. V první části představím ucelenou fenomenologii deprese na základě filosofií Martina Heideggera, Edmunda Husserla a Jean-Paul Sartra, přičemž se na tyto autory podívám očima prof. Matthew Ratcliffa. Ve druhé části užiji závěry z první části a vyložím, proč a jaký vliv má pandemie Covid-19 na nárůst případů deprese.
Seznam odborné literatury
Heidegger, Martin: Bytí a čas, překl. Chvatík Ivan, Praha, OIKOYMENH, 2002

Husserl, Edmund: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii 2. část, překl. Kohák Erazim, Praha, OIKOYMENH, 2006

Juan Bueno-Notivol, Patricia Gracia-García, Beatriz Olaya, Isabel Lasheras, Raúl López-Antón, Javier Santabárbara: Prevalence of Depression during the COVID-19 outbreak: A meta-analysis of community-based studies, International Journal of Clinical and Health Psychology, Volume 21, 2021

Lee Smith, Louis Jacob, Anita Yakkundi, Daragh McDermott, Nicola C Armstrong, Yvonne Barnett, Guillermo F. López-Sánchez, Suzanne Martin, Laurie Butler, Mark A Tully: Correlates of symptoms of anxiety and depression and mental wellbeing associated with COVID-19: a cross-sectional study of UK-based respondents, Psychiatry Research, Volume 291, 2020

Ratcliffe Matthew, Broome Matthew, Smith Benedict, Bowden Hannah: A Bad Case of the Flu? The Comparative Phenomenology of Depression and Somatic Illness, in: Depression, Emotion and the Self: Philosophical and Interdisciplinary Perspectives, Exeter UK, Andrews UK, 2014

Ratcliffe, Matthew: Depression and the Phenomenology of Free Will, in: The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry, Oxford, Oxford UP, 2013

Ratcliffe, Matthew: Experiences of Depression: A Study in Phenomenology, Oxford, Oxford UP, 2015

Sartre, Jean- Paul: Bytí a nicota, překl. Kuba Oldřich, Praha, OIKOYMENH, 2006

Stolorow, Robert: Matthew Ratcliffe: Experiences of Depression: A Study in Phenomenology, in: Human Studies: A Journal for Philosophy and the Social Sciences, 2016, 39(2)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK