Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka učebního oboru aranžér
Název práce v češtině: Výuka učebního oboru aranžér
Název v anglickém jazyce: Teaching of apprenticeship window dresser
Klíčová slova: učební obor, aranžér, aranžérka, výkladní skříň, vzdělání, učební plán, závěrečné zkoušky, motivace, aranžování
Klíčová slova anglicky: branch of study, branch, window dresser, shopfitter, shop window, education, educational plan, final exam, motivation, arranging, window dressing, decorating
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2021
Datum zadání: 22.02.2021
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na seznámení s učebním oborem aranžér. Cílem práce bude zpracování teoretické a praktické části výuky předmětu aranžování včetně metod výuky a použití didaktických pomůcek.
Seznam odborné literatury
Pedagogika pro učitele odborných předmětů
Dvořáček Jiří, Praha 2005, ISBN 80-245-0886-9
Přehled pedagogiky
Jan Průcha, Portál, 2000, ISBN 80-7178-399-4
Analýza vyučování
Zdeněk Kolář, Alena Vališová
Grada 2009, ISBN 978 – 80 – 247- 2857- 5
Aktivizační metody ve výuce
Lubor Lacina, Tomáš Kotrba, ISBN 978-80-7485-043-1
Písmo ve výtvarné formě
Daniel Koráb, ISBN 978-80-247-4794-1
Motivace
Marian Jelínek, ISBN 978-80-7281-458-9
Nadané dítě ve škole - Náměty do výuky pro celou třídu
Jana Cihelková, ISBN 978-80-262-1248-5
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Cíle učebního oboru aranžér
3. Teoretická část
Seznámení s odbornými předměty,
principy výuky, návaznost jednotlivých předmětů
Zaměření na předmět aranžování
4. Praktická část
5. Motivace žáků
6. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is focused on the educational process of future Window dresser. The thesis has two parts, the theoretical part and the practical part. In the theoretical part I explain required conditions of admission to this branch of study, the theoretical education and all methods that help students to gain needed knowledge during their studies and also to successfully pass the final exams. The practical part is divided into methodical sheets. These sheets are focused on concrete themes usually taught during the lessons of Arranging with a choice of activity. These activities are specially designed for fixing and also improving all needed arranging skills and also for developing good work habits. The methodical sheets with answers partly substitute textbooks, because these textbooks haven’t been updated for many years now.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK