Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kompenzačního cvičení na jednostrannou zátěž u sportovního šermu
Název práce v češtině: Vliv kompenzačního cvičení na jednostrannou zátěž u sportovního šermu
Název v anglickém jazyce: Effect of the compensatory exercises on unilateral overload in fencing
Klíčová slova: sportovní zátěž, jednostranná zátěž, kompenzační cvičení, svalová dysbalance, poruchy pohybové soustavy
Klíčová slova anglicky: sports load, unilateral overload, compensatory exercises, muscle imbalance, musculoskeletal disorders
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Adéla Slámová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2021
Datum zadání: 19.04.2022
Datum a čas obhajoby: 22.06.2022 08:20
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Ing. Kristýna Plevová
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. 5M spol. s.r.o. Šermířské vybavení. In: 5mfencing.com [online]. [cit. 2021-10-02]. Dostupné z: https://www.5mfencing.com/bluzy-a-kalhoty-pro-sportovni-serm-kord-fleret-savle/.
2. AQUILI, A. et al. Performance analysis in saber. Journal of Strength and Conditioning Research [online]. 2013, 27(3), 624-630 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: doi:10.1519/jsc.0b013e318257803f.
3. BABAULT, N. et al. A Survey on Stretching Practices in Women and Men from Various Sports or Physical Activity Programs. International journal of environmental research and public health [online]. 2021, 18(8), 3928 [cit. 2021-12-25]. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/ijerph18083928.
4. BAREŠOVÁ, Aneta. Výkonnost sportovního šermíře v závislosti na sociálním zázemí. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Ladislav Kašpar.
5. BARTH, Berndt & Emil BECK. The Complete Guide to Fencing [online]. 2. vydání. United Kingdom: Meyer & Meyer Sport, 2017 [cit. 2021-04-03]. ISBN 978-1782551119. Dostupné z:https://www.amazon.com/Complete-Guide-Fencing-BerndtBarth/dp/1782551115.
6. BELLINGER, Phillip. Functional Overreaching in Endurance Athletes: A Necessity or Cause for Concern? Sports medicine (Auckland) [online]. 2020, 50(6), 1059-1073 [cit. 2021-12-20]. ISSN 0112-1642. Dostupné z: doi:10.1007/s40279-020-01269-w.
7. BORYSÍUK, Z. et al. Flèche versus Lunge as the Optimal Footwork Technique in Fencing. International journal of environmental research and public health [online]. 2019, 16(13), 2315 [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/ijerph16132315.
8. BOTTOMS, Lindsay, Andrew GREENHALGH a Jonathan SINCLAIR. Kinematic determinants of weapon velocity during the fencing lunge in experienced epee fencers. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS [online]. 2013, 15(4), 109-113 [cit. 2021-04-03]. ISSN 1509409X. Dostupné z: doi:10.5277/abb130414.
9. BURSOVÁ, Marta, Daniela BENEŠOVÁ a Luboš CHARVÁT. Kompenzační cvičení: uvolňovací, protahovací, posilovací. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0948-1.
10. BURTON, C. & EURONET-SOMA Group et al. Functional somatic disorders: discussion paper for a new common classification for research and clinical use. BMC medicine [online]. 2020, 18(1), 34 [cit. 2021-12-25]. Dostupné z:https://doi.org/10.1186/s12916-020-1505-4.
11. BUZKOVÁ, Klára. Strečink. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1342-X.
12. CHEN, TL-W. Biomechanics of fencing sport: A scoping review. PLoS ONE [online]. 2017, 12(2) [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0171578.
13. ČAPEK, Martin. Historie českého šermu od jeho počátků do roku 1938. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Marek Waic.
14. Česká asociace univerzitního sportu. Šermíř Martin Rubeš vyhrál letní světovou Univerziádu v Neapoli. In: caus.cz [online]. 6.7.2019 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z:Šermíř Martin Rubeš vyhrál Letní světovou univerziádu v Neapoli - ČAUS (caus.cz).
15. Český šermířský svaz. Část druhá – organizační pravidla. In: czechfencing.cz [online]. 12. 3. 2019 [cit. 17. 4. 2021]. Dostupné z:PRAVIDLA (czechfencing.cz).
16. Český šermířský svaz. Šerm kordem. In: czechfencing.cz [online]. 29. 11: 2017 [cit. 17. 4. 2021]. Dostupné z:Microsoft Word - ŠERM KORDEM _2_.doc (czechfencing.cz)
17. Český šermířský svaz. Zbraně pro soutěže mladšího žactva. In: czechfencing.cz [online]. 29.11.2017 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z:Šermířský svaz | (czechfencing.cz).
18. DOSTÁLOVÁ, Iva. Zdravotní tělesná výchova: ve studijních programech Fakulty tělesné kultury. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3952-5.
19. DRHLÍK, Michal. Kategorizace funkčních poruch hybného systému u nespecifických bolestivých stavů. Praha, 2020. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 3. lékařská fakulta. Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV. Vedoucí práce Marková, Magdaléna.
20. FAJKUSOVÁ, Eva. Vyšetření síly stisku ruky z pohledu ergoterapeuta. 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Vedoucí práce Svěcená, Kateřina.
21. Fédération Internationale d'Escrime. Material rules. In: fie.org [online]. 2020 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z:https://fie.org/fie/documents/rules.
22. Fédération Internationale d'Escrime . Technical Handbook for Homologation / Approval of Fencing Equipment. In: fie.org [online]. 2009 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z:https://fie.org/fie/documents/equipment.
23. Fédération Internationale d'Escrime. Technical rules. In: fie.org [online]. 2021 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z:124618-technical rules ang.pdf (fie.org).
24. FIŠAR, Vít. Sportovní šerm a jeho kořeny v historii. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Ladislav Kašpar.
25. FRÉRE, J. et al. Kinematical and EMG-classifications of a fencing attack. International journal of sports medicine [online], 2011,32(1), 28–34 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://doi.org/10.1055/s-0030-1267199.
26. GOLUBITSKI, Sergei. Fencing is my life. San Bernardino, California: G. Minozzi, 2014. ISBN 0-9659468-9-4.
27. GREENHALGH, Andrew, Lindsay BOTTOMS & Jonathan SINCLAIR. Influence of surface on impact shock experienced during a fencing lunge. Journal of Applied Biomechanics [online]. 2013, 29(4), 463-467 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z:https://doi.org/10.1123/jab.29.4.463.
28. GRESHAM-FIEGEL CN. et al. The effect of nonleading foot placement on power and velocity in the fencing lunge. J Strength Cond Res [online]. 2013,27(1), 57-63 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: doi:10.1519/JSC.0b013e31824e0e9d.
29. GUTÍERREZ-CRUZ C. et al. Effect of defence response time during lunge in foil fencing. Journal of sports sciences [online]. 2016,34(7), 651–657 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/02640414.2015.
30. GUTIÉRREZ-DÁVILA M, et al. Effect of uncertainty during the lunge in fencing. J Sports Sci Med [online]. 2014,13(1):66-72 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z:Effect of uncertainty during the lunge in fencing - PubMed (nih.gov).
31. HÁLKOVÁ, J., et al. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. I. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2005. 120 s. ISBN 80-86586-15-4.
32. HALVOVÁ, Kristýna. Kompenzační cvičení v tenisu. Praha, 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu.
33. HARMER, PA. Getting to the point: injury patterns and medical care in competitive fencing. Curr Sports Med Rep [online]. 2008, 7(5), 303-307 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: doi:10.1249/JSR.0b013e318187083b.
34. HARMER, PA. Incidence and Characteristics of Time-Loss Injuries in Competitive Fencing: A Prospective, 5-Year Study of National Competitions. Clinical Journal of Sport Medicine [online]. 2008, 18(2), 137-142 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: doi:10.1097/jsm.0b013e318161548d.
35. HILL, K. J., ROBINSON, K. P. et al. Immediate Effects of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Stretching Programs Compared With Passive Stretching Programs for Hamstring Flexibility: A Critically Appraised Topic. Journal of sport rehabilitation [online]. 2017,26(6), 567–572 [cit. 2021-12-25]. Dostupné z: https://doi.org/10.1123/jsr.2016-0003.
36. HOFMAN, David. Problematika muskuloskeletálních poruch a jejich řetězení. Praha, 2021. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Fyzioterapie. Vedoucí práce Malá, Jitka.
37. HOLUBOVÁ, Anna & JANATOVÁ, Markéta. Využití digitálních technologií v terapii pacientů po cévní mozkové příhodě. Listy klinické logopedie [online]. 2018, 32-36 [cit. 30.12.2021]. Dostupné z:download (prolekare.cz).
38. JENIŠTA, Jan. Kompenzace svalové dysbalance u závodníků judo. Praha, 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Technické a úpolové sporty. Vedoucí práce Zdobinský, Adam.
39. KELLMANN, M., BERTOLLO, M. et al. Recovery and Performance in Sport: Consensus Statement. International journal of sports physiology and performance [online]. 2018, 13(2), 240–245 [cit. 2021-12-25]. Dostupné z:https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0759.
40. KONTOCHRISTOPOULOS, N. & C. TSOLAKIS. Offensive and defensive efficacy among male and female elite foil fencers. Journal of Human Sport and Exercise [online]. 2020, 15(2), 294-302 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z:https://doi.org/10.14198/jhse.2020.152.05.
41. KŘÍŽEK, Leonid. Historie evropských duelů a šermu. Praha: Mladá fronta. Militaria (Elka Press), 2014. ISBN 978-80-204-3480-7.
42. LEE, J. et al. Effects of Static and Dynamic Stretching With Strengthening Exercises in Patients With Patellofemoral Pain Who Have Inflexible Hamstrings: A Randomized Controlled Trial. Sports health [online]. 2021, 13(1), 49–56 [cit. 2021-12-25]. Dostupné z:https://doi.org/10.1177/1941738120932911.
43. LEMPKE, L., WILKINSON et al. The Effectiveness of PNF Versus Static Stretching on Increasing Hip-Flexion Range of Motion. Journal of sport rehabilitation [online]. .2018, 27(3), 289–294 [cit. 2021-12-25]. Dostupné z:https://doi.org/10.1123/jsr.2016-0098.
44. LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.
45. MICHAELSEN, A. N., & CLELAND, C. L. Kinematic determinants of scoring success in the fencing flick: Logistic and linear multiple regression analysis. PloS one [online]. 2019, 14(9) [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222075.
46. MILIA, Raffaele & Silvana ROBERTO. Physiological responses and energy expenditure during competitive fencing. Applied psychology, nutrition and metabolism [online]. 2014, 39(3), 324-328 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: https://doi.org/10.1139/apnm-2013-0221.
47. MURGU, Andreia-Ileana. Fencing. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America [online]. 2006, 17(3), 725-736 [cit. 2021-04-03]. Dostupné z:https://doi.org/10.1016/j.pmr.2006.05.008.
48. PARK, K. J. & BRIAN BYUNG, S. (2017). Injuries in elite Korean fencers: an epidemiological study. British Journal of Sports Medicine [online]. 2017,51(4), 220–225 [cit. 2021-2-17]. doi:10.1136/bjsports-2016-096754.
49. PhysioSensing [online]. Sensing Future Technologies, ©2021[cit. 30.12.2021]. Dostupné z:PhysioSensing - Foot Pressure Map, Balance Rehabilitation System, Portugal.
50. PODĚBRADSKÁ, Radana. Funkční poruchy pohybového systému. Brno, 2018. Habilitační práce. Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií.
51. PODĚBRADSKÁ, Radana. Komplexní kineziologický rozbor: funkční poruchy pohybového systému. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0874-9.
52. POHL, MB. Biomechanical predictors of retrospective tibial stress fractures in runners. Journal of biomechanics [online]. 2008, 41(6), 1160-1165 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2008.02.001.
53. REGULI, Zdenko. Úpolové sporty: distanční studijní text. Brno: MU FSpS, 2005. ISBN 80-210-3700-8.
54. REJKA, Lukáš. Strečink jako součást kompenzačních cvičení ve fotbale hráčů U15. Praha, 2020. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra tělesné výchovy. Vedoucí práce Pokorný, Ladislav.
55. ROČEK, Michal. Skupinový trénink v šermu šavlí. Praha, 2016. Závěrečná práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Kamila Vincencová.
56. ROI, Giulio S. a BIANCHEDI, Diana. The Science of Fencing: Implications for Performance and Injury Prevention. Sports Medicine [online]. 2008, 38(6), 465-481 [cit. 2020-11-22]. ISSN 01121642. Dostupné z: doi:10.2165/00007256-200838060-00003.
57. SCHMIDT, Jakub. Zásady pro tvorbu cvičební jednotky se zaměřením na hluboký stabilizační systém. Praha, 2018 Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu.
58. SCHWICHTENBERG, Maren. Cvičení pro zdravé klouby. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2173-6.
59. SINCLAIR, J., & BOTTOMS, L. Gender Differences in Patellofemoral Load during the Epee Fencing Lunge. Research in Sports Medicine [online]. 2015, 23(1), 51–58 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: doi:10.1080/15438627.2014.975813.
60. SINCLAIR, J. et al. Tibial shock measured during the fencing lunge: the influence of footwear. Sports Biomechanics [online], 2010,9(2), 65–71 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: doi:10.1080/14763141.2010.491161.
61. SLÁDKOVÁ, Kateřina. Kompenzační cvičení u hráčů fotbalu. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta.
62. SOREL A. et al. Studying fencing lunge accuracy and response time in uncertain conditions with an innovative simulator. PLoS One [online]. 2019,14(7) [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0218959.
63. SRP, Saša. Somatické a výkonnostní charakteristiky elitních českých šermířů – šavlistů. Brno, 2020. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Jan Cacek.
64. THOMAS, E. et al. The Relation Between Stretching Typology and Stretching Duration: The Effects on Range of Motion. International journal of sports medicine [online]. 2018, 39(4), 243–254 [cit. 2020-11-27]. Dostupné z: https://doi.org/10.1055/s-0044-101146.
65. TRAUTMANN, C., D. ROSENBAUM & N. MARTINELLI. Foot loading characteristics during three fencing-specific movements. Journal of Sports Sciences [online]. 2011, 29(15), 1585 - 1592 [cit. 2020-11-27]. ISSN 1466447X. Dostupné z: doi:10.1080/02640414.2011.605458.
66. TROHAŘ, Radko. Začínáme šermovat kordem. Praha: DANIT, 2013.
67. TSOLAKIS, Charilaos & VAGENAS, George. Anthropometric, Physiological and Performance Characteristics of Elite and Sub-elite Fencers. Journal of Human Kinetics [online].2010,23. 89-95 [cit. 2021-2-17]. ISSN 10.2478/v10078-010-0011-8. DOI:10.2478/v10078-010-0011-8.
68. TURNER, A et al. Determinants of olympic fencing performance and implications for strength and conditioning training. Journal of Strength and Conditioning Research [online]. 2014, 28(10), 3001-3011 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z:https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000000478.
69. TURNER A. et al. Physical Characteristics Underpinning Lunging and Change of Direction Speed in Fencing. J Strength Cond Res [online]. 2016,30(8), 2235-2241 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: doi:10.1519/JSC.0000000000001320.
70. TVARŮŽEK, Robert. Šerm končířem. Brno: Moravské nakladatelství, 1947.
71. USA FENCING. Penalty Chart. In: usafencing.org [online]. 8.1. 2018 [cit. 26. 12. 2021]. Dostupné z:USA Fencing Rules For Competition (sportngin.com).
72. USA FENCING. USA Fencing Rulebook. In: usafencing.org [online]. 2020 [cit. 26. 12. 2021]. Dostupné z:USA Fencing Rules For Competition (sportngin.com)
73. VINCENC, Jiří. Stručná historie šermu. Praha: Nakladatelství Elka Press, 2002. ISBN 80-902745-1-X.
74. WAROLD, B., W. TURNER a C. HARTZ. A Prospective Cohort Study of Collegiate Fencing Injuries. Current Sports Medicine Reports [online]. 2019, 18(10), 361-366 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: doi:10.1249/jsr.0000000000000637.
75. WHITTLE, MW. Generation and attenuation of transient impulsive forces beneath the foot: a review. Gait Posture [online]. 1999, 10(3), 264-275 [cit. 2021-04-15]. Dostupné z:https://doi.org/10.1016/s0966-6362(99)00041-7.
76. WILD, A. & M. JAEGER. Morbidity profile of high-performance fencers. Sportverletz Sportschaden [online]. 2001, 15(3), 59-61 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1055/s-2001-17277.
77. WITKOWSKI, M. et al. Effectiveness and Durability of Transfer Training in Fencing. Int J Environ Res Public Health [online]. 2020,17(3), 849 [cit. 2020-11-27]. doi:10.3390/ijerph17030849.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem kompenzačního cvičení na jednostrannou zátěž ve sportovním šermu. Práce se skládá z teoretické a praktické části.
Teoretická práce obsahuje základní informace o sportovním šermu. Pozornost je zaměřena především na nejčastěji se vyskytující zranění v tomto sportu a biomechaniku pohybu. Dále jsou popsány poruchy pohybového aparátu a jejich rozdělení na něž navazuje kapitola o svalových dysbalancích. V neposlední řadě jsou vysvětleny principy kompenzačního cvičení.
V rámci praktické části jsou zpracovány společné znaky ze 3 kazuistik, které sloužily jako podklad pro vytvoření kompenzačního cvičení. Hlavní metodou sběru dat byl kineziologický rozbor obohacený o objektivní vstupy: fotodokumentace, dynamometrie ruky a přístroj Physiosensing.
Cílem práce je na základě vstupních vyšetření probandů sestavit kompenzační jednotku a ověřit její vliv na držení těla šermířů. Výsledkem je sestavení kompenzační jednotky na základě společných znaků a zjištění pozitivního vlivu kompenzace na jednostrannou zátěž ve sportovním šermu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis looks into the effect of compensatory exercises on unilateral overload in fencing. The thesis is divided into theoretical and practical part.
Theoretical part involves basic informations about modern fencing as a sport. Main chapters are written about the most common injuries in fencing and about the biomechanics of fencing movement. Further there are chapters containing informations about disorders of the musculoskeletal system and their distribution. Also compensatory exercises and muscle imbalance are mentioned in this thesis.
In practical part 3 case reports were made. A kinesiological analysis includes photo documentation, hand dynamometry and measurement by Physiosensing. After the entry case reports had been analysed, the 6 week compensatory programm started.
The main goal of this bachelor thesis was to create a compensatory programm according to the entry kinesiological analysis. The results of the compensatory exercises on „typical fencing posture“ have positive efect.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK