Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínosy a úskalí asistovaného předávání dítěte z pohledu rodičů
Název práce v češtině: Přínosy a úskalí asistovaného předávání dítěte z pohledu rodičů
Název v anglickém jazyce: Benefits and difficulties of assisted child handover from the parents' point of view
Klíčová slova: asistované předávání|vysoce konfliktní rozvod|rozpad rodiny|tematická analýza
Klíčová slova anglicky: assisted handover|high conflict divorce|family break-up|thematic analysis
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2021
Datum zadání: 18.02.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2021
Datum a čas obhajoby: 31.01.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kamila Urban, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je předložit přehlednou analýzu období rozpadu rodiny se zaměřením na konfliktní aspekty situace a na možnosti podpůrných mechanismů, které rodina může využít. Jednu z takových podpor představuje služba asistovaného předávání dítěte mezi rodiči, jenž prochází konfliktním rozchodem. Práce si klade za cíl zmapování efektů této služby prostřednictvím pohledu rodičů využívajících této služby. Výstup bude sloužit jako podklad pro doplnění metodických doporučení, která by sloužila ke zkvalitnění služby.
Obsahem literárně přehledové části bude zpracovaný přehled vývoje rozpadu rodiny a procesu transformace rodiny jako celku do nové fáze. Důraz bude kladen na rizikové faktory a konflikty objevující se v období rozpadu. Budou identifikovány podpůrné mechanismy, kterých může rodina v tomto období využívat za účelem facilitace stresových situací.
Ve výzkumné části dojde k analýze přínosů a limitů služby asistovaného předávání dětí z pohledu rodičů kvalitativní formou. Analýza dat bude provedena metodou tematické analýzy na základě polostrukturovaných rozhovorů s rodiči využívajících služby asistovaného předávání dětí. Výstupy z analýzy budou sloužit k doplnění metodických manuálů, určených pracovníkům poskytujícím službu asistovaného předávání, zacílených především na zkvalitnění poskytnuté služby a reagování na potřeby rodičů.
Seznam odborné literatury
Berscheid, E. & Regan, P. (2005). The Psychology of Interpersonal Relationships. New Jersey: Pearson Education.

Davies, P. T., Hentges, R. F., Coe, J. L., Martin, M. J. & Sturge-Apple, M. L. (2016). The multiple faces of interparental colflict: Implications for cascades of children’s insecurity and externalizing problems. Journal of abnormal psychology, 16(22), 664-678.

Lansford, J. E. (2009). Parental Divorce and Children´s Adjustment. Perspectives on Psychological Science.

Marhánková, J. H. & Kreidl, E. (eds.). (2012). Proměny partnerství: životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: SLON.

Portnoy, S. M. (2008). The Psychology of Divorce: A Lawyer’s Primer, Part 2: The Effects of Divorce on Children. American Journal of Family Law.

Warshak, R. A. (2010). Poison divorce. New York: US Harper Collins Publishers Inc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK