Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem
Název práce v češtině: Role asistenta pedagoga na základní škole s Montessori programem
Název v anglickém jazyce: Role of teaching assistant at primary school with Montessori program
Klíčová slova: Montessori pedagogika, asistent pedagoga, alternativní vzdělávání, základní vzdělávání, inkluze, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Klíčová slova anglicky: Montessori education, teaching assistant, alternative education, inclusion, pupils with special educational needs, elementary education
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2021
Datum zadání: 17.02.2021
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK