Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Corrispondente di guerra: Druhá světová válka v románech Curzia Malaparta.
Název práce v češtině: Corrispondente di guerra: Druhá světová válka v románech Curzia Malaparta.
Název v anglickém jazyce: Corrispondete di Guerra: World War II in the Novels of Curzio Malaparte.
Klíčová slova: Curzio Malaparte|druhá světová válka|osvobození Itálie|fašismus|nacismus|válečný zpravodaj|společnost
Klíčová slova anglicky: Curzio Malaparte|World War II|Liberation of Italy|Fascism|Nazism|War correspondent|Society
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2021
Datum zadání: 18.02.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2021
Datum a čas obhajoby: 24.01.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Magdalena Žáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
· Navržená struktura práce
1. Životopisný medailon autora shrnující celou jeho literární tvorbu, s důrazem na Malaparteho vztah k fašistickému režimu a jeho představitelům a na jeho působení a cesty v roli válečného zptavodaje v době druhé světové války.
2. Tematický rozbor románů Kaputt a La pelle.
3. Analýza románového vypravěče v obou dílech a jeho vztahu k empirickému autorovi.
4. Stylistický rozbor obou děl zaměřený na mísení reportážních a narativních prvků, žurnalistického, prozaického a básnického stylu.
5. Dobová recepce obou děl v Itálii a ve světě.
6. Aktuálnost obou děl z dnešního pohledu.
Seznam odborné literatury
Primární:
· Malaparte, Curzio. Kaputt. Napoli 1944 (či kterékoli dostupné pozdější vydání).
· Malaparte, Curzio. La pelle. Roma-Milano 1949 (či kterékoli dostupné pozdější vydání).
+ dostupné české překlady

Sekundární:
· Barilli, Renato; Baroncelli, Vittoria. Curzio Malaparte: il narratore, il politologo, il cittadino di Prato e dell'Europa. Napoli: CUEN, 2000
· Biondi, Marino. Scrittori e miti totalitari: Malaparte, Pratolini, Silone. Firenze: Polistampa, 2002
· Cione, Edmondo. Napoli e Malaparte. Napoli: Pellerano-Del Gaudio, 1950
· Grana, Gianni. Curzio Malaparte. Firenze: La nuova Italia, 1968
· Guerri, Giordano Bruno. L'arcitaliano: vita di Curzio Malaparte. Milano: Oscar Mondadori , 2000
· Kundera, Milan. Zahradou těch, které mám rád. Brno: Atlantis, 2014
· Malaparte, Curzio: la rivolta del santo maledetto. A cura di Carmine Di Biase. Napoli: CUEN, 1999
· Martelli, Giampaolo. Curzio Malaparte. Torino: Borla , 1968
· Martellini, Luigi. Invito alla lettura di Curzio Malaparte. Milano: Mursia , 1977
· Pardini, Giuseppe. Curzio Malaparte: biografia politica. Milano, Luni Editrice, 1998
· Vegliani, Franco. Malaparte. Milano; Venezia: D. Guarnati , 1957
· Welge, Jobst. Curzio Malaparte: Zwischen Erdbeben. Streifzuge eines europaischen exzentrikers. Frankfurt-am-Main, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK