Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autentické struktury. Osobnosti a struktury interpretace v československém umění 1949-2004
Název práce v češtině: Autentické struktury. Osobnosti a struktury interpretace v československém umění 1949-2004
Název v anglickém jazyce: Authentic structures. Personalities and structure of interpretation in Czechoslovak art, 1949-2004
Akademický rok vypsání: 1998/1999
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2000
Datum zadání: 21.02.2000
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
  prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK