Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asistent pedagoga ve třídě s žáky s narušenou komunikační schopností
Název práce v češtině: Asistent pedagoga ve třídě s žáky s narušenou komunikační schopností
Název v anglickém jazyce: Assistant of a teacher in a class for pupils with disrupted communication ability
Klíčová slova: asistent pedagoga, narušená komunikační schopnost, základní škola, komunikace
Klíčová slova anglicky: assistant of a teacher, disrupted communication ability, elementary school, communication
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.02.2021
Datum zadání: 09.02.2021
Datum a čas obhajoby: 02.06.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK