Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anglo-francouzské vztahy v období náboženských válek ve Francii v druhé polovině 16. století
Název práce v češtině: Anglo-francouzské vztahy v období náboženských válek ve Francii v druhé polovině 16. století
Název v anglickém jazyce: Anglo-French relations in the Wars of Religion in France in the second half of the 16th century
Akademický rok vypsání: 1998/1999
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2000
Datum zadání: 21.02.2000
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2006 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2006
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
  doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK