Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ethnography of a Chinese Family Restaurant in the Czech Republic
Název práce v češtině: Etnografie čínské rodinné restaurace v České republice
Název v anglickém jazyce: Ethnography of a Chinese Family Restaurant in the Czech Republic
Klíčová slova: Anthropology; Ethnography; Migration; Transnationalism; Globalization
Klíčová slova anglicky: Anthropology; Ethnography; Migration; Transnationalism; Globalization
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Program Liberal Arts and Humanities (24-SHVAJ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2021
Datum zadání: 07.02.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Předmět: Thesis Defence (YAKE05)
Oponenti: Mgr. Veronika Teryngerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
This thesis focuses on Chinese migrants in Prague and their negotiation of (non)belonging in constructing materially the "taste of home".
Based on an ethnographic investigation of a Chinese Family restaurant in Prague, Czech Republic, this paper details the ways in which food becomes a tool for Chinese migrants to make sense of their migratory experience while negotiating their sense of (non)belonging and identity in the host country.
Seznam odborné literatury
Anderson, E. N. 1988. The food of China. Yale University Press. p.258.
Andrew Coe, 2009, Chop Suey: a cultureal history of Chinese food in the United States. Oxford: Oxford University Press
Appadurai,A.,1990,Disjuncture and difference in the global cultural economy. Theory, culture & society, 7(2-3), pp.295-310.
Herpin N., 2005, Consumer sociology, Social Science Literature Press, Beijing.
Li Li, 2002, ‘Cultural and Intercultural Functions of Chinese Restaurants in the Mountain West: “An Insider’s Perspective”’, Western Folklore, 61(3/4), p. 329. doi: 10.2307/1500426.
Marchisio O. (ed), 2006, Catering is also the media, unlike McDonald's Italian catering philosophy, Social Science Literature Press, Beijing.
Moore, M., & Tubilewicz, C. 2001. ‘Chinese Migrants in the Czech Republic’, Asian Survey, 41(4), pp.611-628.
Punch, K. 2014, Introduction to social research : quantitative and qualitative approaches. 3rd ed. Sage. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=cat04374a&AN=kup.001681772&lang=cs&site=eds-live&scope=site.
Song Q.C.. 2013. Chinese Overseas Migration in Europe: Scale, Characteristics, Issues and Prospects. Journal of Theory, vol.11, pp.69-73.
Yong Chen, Chop Suey: The story of Chinese Food in America. New York: Columbia University Press. 2014 p.185.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on Chinese migrants in Prague and their negotiation of (non)belonging in constructing materially the "taste of home".
Based on an ethnographic investigation of a Chinese Family restaurant in Prague, Czech Republic, this paper details the ways in which food becomes a tool for Chinese migrants to make sense of their migratory experience while negotiating their sense of (non)belonging and identity in the host country.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK