Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv manuální terapie na ostrost zraku
Název práce v češtině: Vliv manuální terapie na ostrost zraku
Název v anglickém jazyce: The influence of manual therapy on visual acuity.
Klíčová slova: okohybné svaly, trigger point, manuální terapie, zrak, rozsah pohybu.
Klíčová slova anglicky: oculomotor muscles, trigger point, manual therapy, vision, range of motion
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.02.2021
Datum zadání: 05.02.2021
Datum a čas obhajoby: 19.01.2022 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2022
Oponenti: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK