Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza plasticity invazivity nádorových buněk
Název práce v češtině: Analýza plasticity invazivity nádorových buněk
Název v anglickém jazyce: The analysis of plasticity of cancer cell invasiveness
Klíčová slova: améboidní invazivita, AMT, invazivita nádorových buněk, lncRNA, MALAT1, MAT, mezenchymální invazivita
Klíčová slova anglicky: amoeboid invasion, AMT, cancer cell invasion, lncRNA, MALAT1, MAT, mesenchymal invasion
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2021
Datum zadání: 14.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.02.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK