Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Drawing geometric graphs on red-blue point sets
Název práce v češtině: Kreslení geometrických grafů na červeno-modré množiny bodů
Název v anglickém jazyce: Drawing geometric graphs on red-blue point sets
Klíčová slova: kreslení grafů|geometrický graf|nekřížící se alternující cesta|doubarevná množina bodů|nejdelší společná podposloupnost
Klíčová slova anglicky: graph drawing|geometric graph|non-crossing alternating path|bichromatic point set|longest common subsequence
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2021
Datum zadání: 28.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2021
Datum a čas obhajoby: 01.07.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2021
Oponenti: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem bude zkoumat problémy kreslení grafů v rovině pomocí úseček bez křížení, s vrcholy na zadané červeno-modré množině bodů. Student se zaměří zejména na kreslení alternujících cest, stromů, párování a související kombinatorické otázky.

The student will investigate problems of drawing graphs using segments in the plane, with vertices in a given red-blue point set. The student will focus on drawing of alternating paths, trees, matchings and related combinatorial questions.
Seznam odborné literatury
J. Kynčl, J. Pach and G. Tóth, Long alternating paths in bicolored point sets, Discrete Mathematics 308 (2008), Issue 19, 4315-4321
A. Kaneko and M. Kano, Discrete Geometry on Red and Blue Points in the Plane - A Survey -, In: Aronov B., Basu S., Pach J., Sharir M. (eds) Discrete and Computational Geometry, Algorithms and Combinatorics, vol 25. Springer, Berlin, Heidelberg, pp 551-570
M. Kano and J. Urrutia, Discrete Geometry on Colored Point Sets in the Plane—A Survey, Graphs and Combinatorics 37 (2021), 1–53.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK