Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na informační sebeurčení a nedovolené šíření sexuálních záznamů
Název práce v češtině: Právo na informační sebeurčení a nedovolené šíření
sexuálních záznamů
Název v anglickém jazyce: The right to informational self-determination and illicit distribution of sexual recordings
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2021
Datum zadání: 27.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2021
Datum a čas obhajoby: 05.05.2021 10:00
Místo konání obhajoby: m. 126
Datum odevzdání elektronické podoby:22.02.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2021
Oponenti: prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK