Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence poškození svalů zadní skupiny stehna u aktivních fotbalistů
Název práce v češtině: Prevence poškození svalů zadní skupiny stehna u aktivních fotbalistů
Název v anglickém jazyce: Prevention of damage of the posterior tigh muscles in active football players
Klíčová slova: svaly zadní skupiny stehna, hamstringy, poškození, fotbal
Klíčová slova anglicky: hamstrings, demage, football, soccer
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Ing. Kristýna Plevová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2021
Datum zadání: 20.04.2022
Datum a čas obhajoby: 23.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Jakub Kozel
 
 
 
Seznam odborné literatury
AFONSO, José, Sílvia ROCHA-RODRIGUES, Filipe M. CLEMENTE, et al. The Hamstrings: Anatomic and Physiologic Variations and Their Potential Relationships With Injury Risk. Frontiers in Physiology [online]. 2021, 12 [cit. 2022-01-04]. ISSN 1664-042X. Dostupné z:https://1url.cz/VKmYU

ARNER, Justin W., Michael P. MCCLINCY, James P. BRADLEY. Hamstring Injuries in Athletes. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons [online]. 2019, 27(23), 868-877 [cit. 2021-12-08]. ISSN 1067-151X. Dostupné z: doi:10.5435/JAAOS-D-18-00741

ATWAL, Navraj, David Wood, Donald Kuah. Surgical management of proximal hamstring rupture. Aspetar sports medicine journal [online]. 2019, 8, 60-65 [cit. 2021-11-13]. ISSN 2304-0904. Dostupné z:https://1url.cz/XrLio

BAHR, R. Understanding injury mechanisms: a key component of preventing injuries in sport. British Journal of Sports Medicine [online]. 2005, 39(6), 324-329 [cit. 2021-10-10]. ISSN 0306-3674. Dostupné z: doi:10.1136/bjsm.2005.018341

BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, et al. Regenerace a výživa ve sportu. 3., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9725-4.

BOJKOWSKI, Łukasz, Robert ŚLIWOWSKI, Andrzej WIECZOREK. Maximum Locomotor Speed of the Best Football Players at the FIFA World Cup in Brazil. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine [online]. 2016, 16, 103-110 [cit. 2021-12-18]. ISSN 2300-9705. Dostupné z: doi:10.18276/cej.2016.4-11

BUCKTHORPE, Matthew, Steve WRIGHT, Stewart BRUCE-LOW, et al. Recommendations for hamstring injury prevention in elite football: translating research into practice. British Journal of Sports Medicine [online]. 2019, 53(7), 449-456 [cit. 2022-01-04]. ISSN 0306-3674. Dostupné z: doi:10.1136/bjsports-2018-099616

CRUMBIE, Lorenzo. Semimembranosus muscle. In: Kenhub.com [online]. 2022 [cit. 2022-02-20]. Dostupné z:https://1url.cz/rK7WA

DOVALIL, Josef a Miroslav CHOUTKA. Výkon a trénink ve sportu. 4. vyd. Praha: Olympia, 2012. ISBN 978-80-7376-326-8

DUER, Timothy. Hamstring Strain. In: Kidshealth.org [online]. 2016 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z:https://1url.cz/mK7Wv

DUNGL, Pavel. Ortopedie. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.

EKSTRAND, Jan, Markus WALDÉN, Martin HÄGGLUND. Hamstring injuries have increased by 4% annually in men's professional football, since 2001: a 13-year longitudinal analysis of the UEFA Elite Club injury study. British Journal of Sports Medicine [online]. 2016, 50(12), 731-737 [cit. 2021-09-22]. ISSN 0306-3674. Dostupné z: doi:10.1136/bjsports-2015-095359

FERIA-ARIAS, Enrique, Karim BOUKHEMIS, Christopher KREULEN, Eric GIZA. Foot and Ankle Injuries in Soccer. American Journal of Orthopedics [online]. 2018, 47(10) [cit. 2021-11-18]. ISSN 19343418. Dostupné z: doi:10.12788/ajo.2018.0096

GRASGUBER, Pavel a Jan CACEK. Sportovní geny. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1873-3.

GREBE, Hank. Musculus semimembranosus. In: Istockphoto.com [online]. 2020 [cit. 2022-04-01]. Dostupné z:https://1url.cz/6rLus

GREBE, Hank. Musculus semitendinosus. In: Istockphoto.com [online]. 2020 [cit. 2022-04-01]. Dostupné z:https://1url.cz/ZrLuT

GREBE, Hank. Musculus biceps femoris. In: Istockphoto.com [online]. 2020 [cit. 2022-04-01]. Dostupné z:https://1url.cz/SrLud

GRUBER, Dominik. Vytvoření zásobníku motorických testů používaných v tělesné výchově [online]. České Budějovice, 2011 [cit. 2022-01-23]. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Renata Malátová, Ph.D. Dostupné z:https://1url.cz/8rLiQ

GRUJIČIĆ, Roberto. Biceps femoris muscle. In: Kenhub.com [online]. 2022 [cit. 2022-02-25]. Dostupné z:https://1url.cz/kK7kh

HARRIS, Joshua D., Shane J. NHO, Charles A. BUSH-JOSEPH. Surgical Technique: Open Proximal Hamstring Repair. Hip Arthroscopy and Hip Joint Preservation Surgery [online]. 2015, 915-920 [cit. 2021-12-07]. ISBN 978-1-4614-6964-3. Dostupné z: doi:10.1007/978-1-4614-6965-0_78

HÄGGLUND, Martin. Epidemiology and prevention of football injuries. [online]. 2007, 989 [cit. 2021-12-25]. Dostupné z:https://1url.cz/aK7st

HÄGGLUND, Martin, Markus WALDÉN. Epidemiology of football injuries. [online]. 2012, 4(16), 10-12 [cit. 2021-12-25]. Dostupné z:https://1url.cz/2KyVu

HEERANSH, Dave D., Micah SHOOK, Matthew VARACALLO. Anatomy, Skeletal muscle. [online]. In: StatPearls. 2021 [cit. 2021-12-24]. Dostupné z:https://1url.cz/7KyVQ

HEIDERSCHEIT, Bryan C., Marc A. SHERRY, Amy SILDER, et al. Hamstring Strain Injuries: Recommendations for Diagnosis, Rehabilitation, and Injury Prevention. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy [online]. 2010, 40(2), 67-81 [cit. 2022-02-13]. ISSN 0190-6011. Dostupné z: doi:10.2519/jospt.2010.3047

HNÁTOVÁ, Iva. Problematika zranění hamstringů u sportovců [online]. Praha, 2008 [cit. 2022-01-12]. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra fyzioterapie. Vedoucí práce PhDr. Aleš Kaplan, PhD. Dostupné z:https://1url.cz/MKHjf

HORÁKOVÁ, Lucie. Poškození svalů – řešení příčin, léčba a prevence. In: Euc.cz [online]. 2021 [cit. 2022-02-01]. Dostupné z:https://1url.cz/mK7Wy

HOŠKOVÁ, Blanka, Simona MAJOROVÁ, Pavlína NOVÁKOVÁ. Masáž a regenerace ve sportu. Praha: Karolinum, 2020. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1767-1.

HUYGAERTS, Shaun, Francesc COS, Daniel D. COHEN, et al. Mechanisms of Hamstring Strain Injury: Interactions between Fatigue, Muscle Activation and Function. Sports [online]. 2020, 8(5) [cit. 2021-11-29]. ISSN 2075-4663. Dostupné z: doi:10.3390/sports8050065

JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ, Martina NOVOTNÁ. Fyziologie tělesné zátěže – vybrané kapitoly. In: Is.muni.cz [online]. 2006 [cit. 2021-11-04]. Dostupné z:https://1url.cz/ArL1F

JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-0722-8

JANDA, Vladimír, Dagmar PAVLŮ. Goniometrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. Učební text (Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví). ISBN 80-7013-160-8.

JARMEY, Chris, John Sharkey. Atlas svalů – anatomie. 3. vydání. Přeložila Kateřina BRADÁČOVÁ. Brno: CPress, 2019. ISBN 9788026425038.

JOSIEK, Jaromír. Mikroskopická stavba kosterní svaloviny. In: E-kulturistika [online]. 2008 [cit. 2022-03-02]. Dostupné z:https://1url.cz/8rLu5

KLASOVÁ, Michala. Jaké doplňkové sporty je dobré zařadit do tréninku a proč? In: Svetbehu.cz [online]. 2014 [cit. 2022-03-10]. Dostupné z:https://1url.cz/LK7Wm

KIRKENDALL, Donald T. Fotbalový trénink: rozvoj síly, rychlosti a obratnosti na anatomických základech. Praha: Grada, 2013. Sport extra. ISBN 978-80-247-4491-9.

LEMPAINEN, Lasse, Jussi KOSOLA, Sakari ORAVA. Proximal Hamstring Repair/Reinsertion: Open Surgery Technique. Hip Preservation Surgery [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, 271-277 [cit. 2022-01-19]. ISBN 978-3-662-61185-2. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-662-61186-9_26

LEVITOVÁ, Andrea, Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

LIEBMAN, Hollis Lance. Encyklopedie posilování: anatomie. Přeložil Svatopluk VEČEREK. Brno: Cpress, 2015. ISBN 978-80-264-0948-9.

LOSKOT, Petr. Bez strečinku vám hrozí svalová zranění. Kdy a jak zařadit protahování? In: Aktin.cz [online]. 2021 [cit. 2022-01-19]. Dostupné z:https://1url.cz/bK7Wb

LOOSE, Oliver, Birgit FELLNER, Jennifer LEHMANN, et al. Injury incidence in semi-professional football claims for increased need of injury prevention in elite junior football. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy [online]. 2019, 27(3), 978-984 [cit. 2022-03-02]. ISSN 0942-2056. Dostupné z: doi:10.1007/s00167-018-5119-8

MAROM, Niv, Riley J. WILLIAMS III. Upper Extremity Injuries in Soccer. American Journal of Orthopedics [online]. 2018, 47(10) [cit. 2022-01-17]. ISSN 19343418. Dostupné z: doi:10.12788/ajo.2018.0091

METAXAS, Thomas I. Match Running Performance of Elite Soccer Players: V̇o 2max and Players Position Influences. Journal of Strength and Conditioning Research [online]. 2021, 35(1), 162-168 [cit. 2022-01-12]. ISSN 1064-8011. Dostupné z:https://1url.cz/mKmYk

MEYER, Tim, Melissa WEGMANN, Wigand POPPENDIECK, Hugh H.K FULLAGAR. Regenerative interventions in professional football. Sportorthopädie-Sporttraumatologie [online]. Elsevier, 2014, 30(2), 112-118 [cit. 2022-01-18]. Dostupné z: doi:10.1016/j.orthtr.2014.04.009

MOATSHE, Gilbert, Jorge CHAHLA, Alexander R. VAP, et al. Repair of Proximal Hamstring Tears: A Surgical Technique. Arthroscopy Techniques [online]. 2017, 6(2), 311-317 [cit. 2021-12-23]. ISSN 22126287. Dostupné z: doi:10.1016/j.eats.2016.10.004

MOLLER, Gary. How Your Mood Can Affect Your Sports Performance. In: Stack.com [online]. 2020 [cit. 2021-12-23]. Dostupné z:https://1url.cz/NK7Wc

MOORE, Keith L., Arthur F. DALLEY, Anne M. R. AGUR. Clinically oriented anatomy. Eighth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-1-4963-5404-4.

MUKUND, Kavitha, Shankar SUBRAMANIAM. Skeletal muscle: A review of molecular structure and function, in health and disease. WIREs Systems Biology and Medicine [online]. 2020, 12(1) [cit. 2022-02-17]. ISSN 1939-5094. Dostupné z: doi:10.1002/wsbm.1462

NAYAK, N.K., G.D. KHEDKAR, C.C. KHEDKAR, C.D. KHEDKAR. Skeletal Muscle. Encyclopedia of Food and Health [online]. Elsevier, 2016, 795-801 [cit. 2021-09-25]. ISBN 9780123849533. Dostupné z: doi:10.1016/B978-0-12-384947-2.00629-2

NELSON, Arnold G., Jouko KOKKONEN. Strečink na anatomických základech. Druhé, přepracované vydání. Přeložil Daniela STACKEOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2015. Sport extra. ISBN 978-80-247-5485-7.

NUNEZ, Kisten. What You Need to Know About Hamstring Tear Injuries. In: Healthline.com [online]. 2019 [cit. 2022-04-04]. Dostupné z:https://1url.cz/OK7W5

OWOEYE, Oluwatoyosi B. A., Mitchell J. VANDERWEY, Ian PIKE. Reducing Injuries in Soccer (Football): an Umbrella Review of Best Evidence Across the Epidemiological Framework for Prevention. Sports Medicine – Open [online]. 2020, 6(1) [cit. 2022-04-04]. ISSN 2199-1170. Dostupné z: doi:10.1186/s40798-020-00274-7

PASTUCHA, Dalibor. Tělovýchovné lékařství: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4837-5.

PERIČ, Tomáš a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-2118-7.

PIETERS, Dries, Evi WEZENBEEK, Joke SCHUERMANS, Erik WITVROUW. Return to Play After a Hamstring Strain Injury: It is Time to Consider Natural Healing. Sports Medicine [online]. 2021, 51(10), 2067-2077 [cit. 2022-01-12]. ISSN 0112-1642. Dostupné z: doi:10.1007/s40279-021-01494-x

PILNÝ, Jaroslav. Úrazy ve sportu a jak jim předcházet. Druhé, rozšířené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0757-5.

PLAIS, Nicolas, Stephan N. SALZMANN, Jennifer SHUE, et al. Spine Injuries in Soccer. Current Sports Medicine Reports [online]. 2019, 18(10), 367-373 [cit. 2021-12-12]. ISSN 1537-8918. Dostupné z: doi:10.1249/JSR.0000000000000638

PLAS, Zuzana. Statický versus dynamický strečink. In: Fyziokom.cz [online]. 2016. [cit. 2021-11-08]. Dostupné z:https://1url.cz/BK7bh

POUDEL Bikash, Shivlal PANDEY. Hamstring injury. In: StatPearls [online]. 2021. [cit. 2022-03-06]. Dostupné z:https://1url.cz/WKyVJ

POURCHO, Adam. Hamstring Tears: Diagnosis. In: Sports-health.com [online]. 2014 [cit. 2021-10-04]. Dostupné z:https://1url.cz/kK7WZ

RODGERS, Coopeer D., Avais RAJA. Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb, Hamstring Muscle. In: StatPeaels [online]. 2022. [cit. 2022-03-20]. Dostupné z:https://1url.cz/oK7WD

SUAREZ‐ARRONES, Luis, Fábio Yuzo NAKAMURA, Rafael A. MALDONADO, et al. Applying a holistic hamstring injury prevention approach in elite football: 12 seasons, single club study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports [online]. 2021, 31(4), 861-874 [cit. 2022-02-08]. ISSN 0905-7188. Dostupné z: doi:10.1111/sms.13913

STĘPIEŃ, Karolina, Robert ŚMIGIELSKI, Caroline MOUTON, et al. Anatomy of proximal attachment, course, and innervation of hamstring muscles: a pictorial essay. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy [online]. 2019, 27(3), 673-684 [cit. 2021-11-12]. ISSN 0942-2056. Dostupné z:https://1url.cz/bK7kC

ŠKRLOVÁ, Kateřina. Hamstringy. In: Onlinefitness.cz [online]. 2018 [cit. 2021-12-10]. Dostupné z:https://1url.cz/prL1e

TAYLOR, Jim. Sports: The Power of Emotions. In: Psychologytoday.com [online]. 2010 [cit. 2022-03-13]. Dostupné z:https://1url.cz/KK7Wn

TOULCOVÁ, Barbora. Regenerace (XXIX.): Aktivní regenerace – úvod. In: Medicina.ronnie.cz [online]. 2014 [cit. 2021-12-12]. Dostupné z:https://1url.cz/yK7WI

TUCKER, Alexa. 10 Things to Do Before and After a Workout to Get Better Results. In: Self.com [online]. 2019 [cit. 2021-10-07]. Dostupné z:https://1url.cz/mK7bg

TURNER, Tracy A. Grading Tears. In: Turnerequinesportsmed.com [online]. 2017 [cit. 2021-10-10]. Dostupné z:https://1url.cz/yrLug

VAN DER HORST, Nick, Sander VAN DE HOEF, Gustaaf REURINK, et al. Return to Play After Hamstring Injuries: A Qualitative Systematic Review of Definitions and Criteria. Sports Medicine [online]. 2016, 46(6), 899-912 [cit. 2022-02-04]. ISSN 0112-1642. Dostupné z: doi:10.1007/s40279-015-0468-7

VAN DER MADE, Anne D., Thijs WIELDRAAIJER, Lars ENGEBRETSEN, Gino M. M. J. KERKHOFFS. Hamstring Muscle Injury. Acute Muscle Injuries [online]. Cham: Springer International Publishing, 2014, 27-44 [cit. 2021-11-04]. ISBN 978-3-319-03721-9. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-03722-6_3

VAN DER MADE, A. D., T. WIELDRAAIJER, G. M. KERKHOFFS, et al. The hamstring muscle complex. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy [online]. 2015, 23(7), 2115-2122 [cit. 2021-12-09]. ISSN 0942-2056. Dostupné z: doi:10.1007/s00167-013-2744-0

VASKOVIĆ, Jan. Semitendinosus muscle. In: Kenhub.com [online]. 2022 [cit. 2022-02-25]. Dostupné z:https://1url.cz/2K7Wx

WEIL Eric, Peter Chistopher Alegri, Richard C. GIULIANOTTI, Jack ROLLIN, et al. Football. In: Britannica.com [online]. 2021 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z:https://1url.cz/xK7kc

ŽIVCOVÁ, Tereza. Statický vs. dynamický strečink. In: Kinisi.cz [online]. 2021 [cit. 2022-02-14]. Dostupné z: https://1url.cz/hK7bT
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá tématem prevence poškození svalů zadní skupiny stehna u aktivních fotbalistů, též známých jako hamstringy. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit tréninkovou jednotku na protažení a posílení svalu zadní skupiny stehna. Dále pak zpracování informační brožury týkající se předtréninkové a potréninkové přípravy.
Práce je teoreticko-praktická. Teoretická část práce se zabývá fotbalem, anatomií kosterní svaloviny a poté konkrétně anatomií svalů zadní skupiny stehna, rizikovými faktory vzniku zranění, poraněním svalů zadní skupiny stehna, jejich vyšetřením a terapií. Velká část práce se také věnuje návratu do tréninkového procesu, prevenci vzniku zranění, regeneraci a kompenzačnímu cvičení.
Do praktické části se zapojilo 8 probandů z týmu AC Sparta Praha, kteří byli náhodně rozděleni na skupinu experimentální, která plnila zadané cvičení, a kontrolní, která pouze obdržela informační brožuru, ale cvičení se neúčastnila. V rámci vstupního a výstupního testováni bylo využito hodnocení zkrácených svalů, rozsahy pohybů, modifikovaný svalový test a testy motorických schopností. Součástí byl také vstupní a výstupní formulář společně s tréninkovým formulářem, který probandi vyplňovali po každém cvičení.
Zhodnocení tréninkové jednotky proběhlo na základě rozdílů mezi vstupními a výstupními hodnotami testování. Vyšlé hodnoty jsou podloženy tabulkami a grafy. Z výsledků vyplívá, že daná cvičební jednotka je účinná a pro hráče fotbalu přínosná.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with prevention of damage of the posterior tigh muscles in active football players, also known as hamstrings. The aim of this thesis is to create a training unit to stretch and strengthen posterior thigh muscles. Furthermore, to create information brochure about before and after training preparations.
This thesis is both theoretical and practical. Theoretical part deals with football, skeletal muscle anatomy and detailed anatomy of posterior thigh muscles, risk factors leading to injuries, injuries of posterior thigh muscles, it’s treatment and therapy. A considerable portion of this thesis is focused on return to training process, prevention of the injury, regeneration and compensation exercises.
Eight probands of AC Sparta Praha took part in the practical part. They were randomly divided into experimental group, which did the chosen exercises and control group, which only received information brochure but did not participate in the exercises. As a part of the entrance and exit testing, evaluation of shortened muscles, range of motion, modified muscle test and tests of motoric functions were carried out. Entrance and exit form together with training form were also filled out by probands after every exercise.
The evaluation of the training unit was done based on differences between entrance and exit testing values. Results are shown in graphs and tables. The results show that the chosen training unit is effective and helpful for the football players.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK