Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bill Clinton's Economic Policy U.S. Economic Policy 1993-2001
Název práce v češtině: Hospodářská politka Billa Clintona, hospodářská politika USA 1993-2001
Název v anglickém jazyce: Bill Clinton's Economic Policy U.S. Economic Policy 1993-2001
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2005
Datum zadání: 08.09.2005
Datum a čas obhajoby: 08.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2006
Oponenti: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK