Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název práce v češtině: Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název v anglickém jazyce: The concept and legal consequences of exceeding the limits of self-defence and necessity
Klíčová slova: Nutná obrana, krajní nouze, exces
Klíčová slova anglicky: Self-defence, necessity, excess
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2021
Datum zadání: 20.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2021
Datum a čas obhajoby: 20.04.2021 09:30
Místo konání obhajoby: m. 202
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2021
Oponenti: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá překročením mezí nutné obrany a krajní nouze a právními důsledky, které se s překročením mezí pojí. Ačkoli instituty nutné obrany a krajní nouze existují i v jiných právních odvětvích, tato práce je zaměřena primárně na problematiku trestněprávní. Cílem je vymezit pojem excesu z mezí nutné obrany a krajní nouze, včetně jednotlivých typů excesu, a poskytnout komplexní přehled o obecných i zvláštních právních důsledcích, které mohou při vybočení z mezí těchto institutů nastat. Dále se tato práce snaží odpovědět na otázku, zda současná úprava trestního zákoníku umožňuje náležitě zohlednit všechna specifika případů, kdy ke způsobení následku relevantního pro trestního právo dojde za podmínek blízkých nutné obraně či krajní nouzi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis concerns the topic of exceeding the limits of self-defence and necessity and related legal consequences. Although the concepts of self-defence and necessity exist also in other legal branches, this thesis is focused primarily on criminal law. The aim is to define the concept of excess of the limits of self-defence and necessity, including the individual types of excess, and to provide a comprehensive overview of both general and special legal consequences that can arise in case of an excess. Furthermore, this thesis strives to answer the question whether the current Criminal Code allows for all the specific circumstances of cases in which the defendant fulfils an offence definition while exceeding the limits of self-defence or necessity to be duly taken into account.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK