Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech
Název práce v češtině: Vznik a zrušení osvojení u nás a v jiných právních řádech
Název v anglickém jazyce: Establishment and revocation of adoption in our country and in other legal systems
Klíčová slova: Osvojení, Osvojitel, Osvojenec, Rodinné právo
Klíčová slova anglicky: Adoption, Adopter, Adoptee, Family Law
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2021
Datum zadání: 19.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.01.2021
Datum a čas obhajoby: 04.05.2021 13:30
Místo konání obhajoby: m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2021
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK