Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skončení pracovního poměru v ČR a SRN
Název práce v češtině: Skončení pracovního poměru v ČR a SRN
Název v anglickém jazyce: The termination of the employment in Czech Republic and Germany
Klíčová slova: Pracovní právo, skončení pracovního poměru, srovnání českého a německého práva
Klíčová slova anglicky: Labour law, termination of employment, comparison of the Czech and German law
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2021
Datum zadání: 19.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.01.2021
Datum a čas obhajoby: 13.05.2021 12:00
Místo konání obhajoby: m. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:07.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2021
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK