Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nálezy schránek měkkýšů z Lumbeho zahrady ve světle konchologické analýzy
Název práce v češtině: Nálezy schránek měkkýšů z Lumbeho zahrady ve světle konchologické analýzy
Název v anglickém jazyce: The Finds of Mollusc Shells From the Lumbe Garden in Light of the Conchological Analysis
Klíčová slova: Zahrady Pražského hradu – archeozoologie – měkkýši – konchologické nálezy – spraš
Klíčová slova anglicky: Prague Castle gardens – archaeozoology – molluscs – conchological finds – loess
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2021
Datum zadání: 15.01.2021
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK