Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agent pro zajištění v českém právním řádu
Název práce v češtině: Agent pro zajištění v českém právním řádu
Název v anglickém jazyce: Security agent under Czech law
Klíčová slova: agent, zajištění, dluh
Klíčová slova anglicky: agent, security, debt
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2021
Datum zadání: 14.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2021
Datum a čas obhajoby: 30.03.2021 09:00
Místo konání obhajoby: m. 306
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2021
Oponenti: doc. JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK