Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České rozhlasové vysílání pro děti a mládež v období normalizace
Název práce v češtině: České rozhlasové vysílání pro děti a mládež v období normalizace
Název v anglickém jazyce: Czech Radio Broadcasting for Youth in the Period of "Normalization"
Klíčová slova: děti|mládež|normalizace|rozhlas
Klíčová slova anglicky: children|youth|normalization|radio
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2021
Datum zadání: 14.01.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2021
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kandidátka prozkoumá materiály z archívu Českého rozhlasu a dle možnosti také zvukové nahrávky.
Práce bude mít následující strukturu:
Úvod - zhodnocení dosavadní literatury, situace v Československém rozhlasu po srpnu 1968, čistky v roce 1968-1969, situace v době normalizace; ideologická stránka vysílání Československého rozhlasu v období normalizace obecně (stručný přehled)
- česká redakce vysílání pro děti a mládež (organizace redakce, personální složení)
- ideologický podtext pořadů pro děti a mládež
- rozbor hlavních pořadů pro děti a mládež
- pořady k významným politickým událostem a výročím
Akce pro děti a mládež pořádané Československým rozhlasem
Umělecká stránka vysílání pořadů pro děti a mládež
Závěr - shrnutí poznatků
Seznam odborné literatury
Toman, Jaroslav: Normalizace v dětské literatuře sedmdesátých let a její specifika. In: Normy normalizace., Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR - Opava : Slezská univerzita, 1996, s. 75-81
Janoušek Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989. Sv. IV., 1969-1989. Praha : Academia, 2012
Ješutová Eva: Československý rozhlas na cestě k demokracii. Od perestrojky k svobodným volbám. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999
Ješutová Eva: Normalizace v Československém rozhlase. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997
Ješutová Eva a kol.: Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha : Český rozhlas 2003
Činátl, Kamil: Jazyk normalizační moci. In: Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace.- Příbram : Pistorius a Olšanská, 2010, s. 28-42
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK