Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití plynové chromatografie pro stanovení mastných kyselin a některých xenobiotik
Název práce v češtině: Využití plynové chromatografie pro stanovení mastných kyselin a některých xenobiotik
Název v anglickém jazyce: The use of a gas chromatography for determination of fatty acids and certain xenobiotics
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2020
Datum zadání: 17.12.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2021
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK