Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce antiretrovirálních léčiv s membránovými transportéry
Název práce v češtině: Interakce antiretrovirálních léčiv s membránovými transportéry
Název v anglickém jazyce: Interactions of antiretroviral drugs with membrane transporters
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2021
Datum zadání: 13.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2021
Datum a čas obhajoby: 14.02.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
  doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK