Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza spontánního hlášení nežádoucích účinků antiepileptik
Název práce v češtině: Analýza spontánního hlášení nežádoucích účinků antiepileptik
Název v anglickém jazyce: Analysis of spontaneous adverse events reports of antiepileptic drugs
Klíčová slova: hlášení nežádoucích účinků, antiepileptika
Klíčová slova anglicky: adverse events reports, antiepileptic drugs
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2021
Datum zadání: 11.01.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.01.2021
Datum a čas obhajoby: 10.05.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2021
Oponenti: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše se zaměřením na farmakovigilanci, hlášení nežádoucích účinků.
Přehled antiepileptik
Seznam odborné literatury
www.sukl.cz
SPC přípravků obsahujících látky ze skupiny N03A
Předběžná náplň práce
Vypracování teoretické části (systém hlášení nežádoucích účinků, přehled antiepileptik)
Metodika - popis zdroje dat (výhody, nevýhody), způsob zpracování dat
Hodnocení počtu hlášení u jednotlivých antiepileptik do roku 2017
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction focusing on adverse event reporting system and antiepileptic drugs
Methods - source of data, data analysis
Analysis of spontaneous adverse events reports of antiepileptic drugs till 2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK