Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologická výživa kojenců
Název práce v češtině: Fyziologická výživa kojenců
Název v anglickém jazyce: Physiological Nutrition of Infants
Klíčová slova: Kojenec; Kojení; Výživa; Mateřské mléko; Doporučení WHO a UNICEF
Klíčová slova anglicky: Infant; Breastfeeding; Nutrition; Breast milk; WHO and UNICEF recommendations
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2021
Datum zadání: 07.01.2021
Datum a čas obhajoby: 16.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R306, 306, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK