Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a komparace systému vojenské správy První Československé republiky se situací v České republice po roce 1993
Název práce v češtině: Vývoj a komparace systému vojenské správy První Československé republiky se situací v České republice po roce 1993
Název v anglickém jazyce: Comparison of the military administration of the First Czechoslovak Republic with the situation in the Czech Republic after 1993 Jazyk práce: Český jazyk
Klíčová slova: První Československá republika|Česká republika|vývoj|organizace|kompetence|komparace|armáda
Klíčová slova anglicky: First Czechoslovak Republic|Czech Republic|development|organization|competence|comparison|army
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2021
Datum zadání: 06.01.2021
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2022
Datum a čas obhajoby: 22.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se věnuje historickému vývoji, organizaci, kompetencím vojenské správy první Československé republiky a České republiky po roce 1993. Komparace vojenské správy v uvedených etapách analyzuje rozdíly i shody v těchto historických obdobích. Zahrnuje i méně důležité části, pojednávající o vojenské správě v mezidobí sledovaných subjektů. Práce se zabývá i rozvojem armády, která je s vojenskou správou úzce spjata.
Seznam odborné literatury
Zdeňka Hledíková, Jan Janák, Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátku po současnost, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2007, ISBN: 978-80-7106-906-5.
Marek Jindřich, Háchovi Melody Boys kronika českého vládního vojska v Itálii 1944-1945, Cheb, Svět křídel, 2003, ISBN: 80-85280-95-7.
Zdeněk Kárník, České země v éře první republiky (1918 - 1938) I.: Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 - 1929), Praha, Libri, s. 17-34, ISBN 80-7277-030-6.
Pavel Maršálek, Pod ochrannou hákového kříže nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945, Praha, Auditorium, 2012, ISBN: 978-80-87284-19-3.
Zdeněk Procházka – Milan Hladký – Pavel Major, Vojenské dějiny Československa Díl 3, Praha 1987.
Eduard Stehlík, Jaroslav Čvančara, Srdce armády, Generální štáb 1919-2009, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2009, ISBN: 978-80-7278-515-5.
Ministerstvo obrany 1918-1989 | Ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany [online]. Copyright © 2020 [cit. 28 .12 .2020]. Dostupné z: http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/historie/ministerstvo-obrany-1918-1989-5316/
Generální štáb 1919-2018 | Armáda ČR. Armáda ČR [online]. Copyright © 2020 [cit. 28.12.2020]. Dostupné z: http://www.acr.army.cz/historie/generalni-stab-1919-2013-3849/
Zákon č. 2/1918 Sb., jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém.
Zákon č. 654/1919 Sb., kterým se zřizuje kancelář prezidenta republiky.
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1993., o Kanceláři prezidenta republiky.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK